werkwoord betekenis onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
icekiten kitesurfen op het ijs ik icekite, jij/hij icekitet jij/hij icekitete geïcekitet
ijshockeyen hockey spelen op het ijs ik ijshockey, jij/hij ijshockeyt jij/hij ijshockeyde geijshockeyd
ijsracen met een motor met spijkerbanden racen op een ijsbaan ik ijsrace, jij/hij ijsracet jij/hij ijsracete geijsracet
ijssurfen zich op een zeilplank met schaatsen laten voortglijden ik ijssurf, jij/hij ijssurft jij/hij ijssurfte/ ijssurfde geijssurft/ geijssurfd
impeachen te maken hebben met een impeachment (politieke procedure m.b.t. afzetting) ik impeach, jij/hij impeacht jij/hij impeachte geïmpeacht
inchecken zich melden; zich laten inschrijven ik check in, jij/hij checkt in jij/hij checkte in ingecheckt
indubben nieuw geluid invoegen op een geluidsband die al een opname bevat ik dub in, jij/hij dubt in jij/hij dubde in ingedubd
infaden (m.b.t. geluid of beeld) geleidelijk sterker laten worden ik fade in, jij/hij fadet in jij/hij fadede in ingefaded
inhalen inhaleren ik inhale, jij/hij inhalet jij/hij inhalede geïnhaled
inlineskaten op inlineskates rijden ik inlineskate, jij/hij inlineskatet jij/hij inlineskatete geïnlineskatet
inloggen verbinding met een (beveiligde) computer tot stand brengen ik log in, jij/hij logt in jij/hij logde in ingelogd
inplannen in de planning opnemen ik plan in, jij/hij plant in jij/hij plande in ingepland
inpluggen op elkaar aansluiten door middel van stekkertjes ik plug in, jij/hij plugt in jij/hij plugde in ingeplugd
inscannen door scannen opnemen in een document ik scan in, jij/hij scant in jij/hij scande in ingescand
insealen (luchtdicht) verpakken in plastic ik seal in, jij/hij sealt in jij/hij sealde in ingeseald
inserten invoegen ik insert, jij/hij insert jij/hij insertte geïnsert
insourcen activiteiten onder verantwoordelijkheid van een ander bedrijf in het eigen bedrijf laten uitvoeren ik source in, jij/hij sourcet in jij/hij sourcete in ingesourcet
instaën op Instagram kijken, met Instagram werken ik insta, jij/hij instaat jij/hij instade geïnstaad
instagrammen op Instagram kijken, met Instagram werken ik instagram, jij/hij instagramt jij/hij instagramde geïnstagramd
intaken een intakegesprek voeren ik take in, jij/hij taket in jij/hij takete in ingetaket
intapen ter bescherming met tape omwinden ik tape in, jij/hij tapet in jij/hij tapete in ingetapet
inteachen programmeren, instellen ik teach in, jij/hij teacht in jij/hij teachte in ingeteacht
interfacen koppelen (van computers, apparatuur e.d.) ik interface, jij/hij interfacet jij/hij interfacete geïnterfacet
internetten gebruikmaken van het internet ik internet, jij/hij internet jij/hij internette geïnternet
interrailen internationale treinreizen maken ik interrail, jij/hij interrailt jij/hij interrailde geïnterraild
interviewen een vraaggesprek houden met ik interview, jij/hij interviewt jij/hij interviewde geïnterviewd
intunen afstemmen op ik tune in, jij/hij tunet in jij/hij tunede in ingetuned
intypen intoetsen ik typ in, jij/hij typt in jij/hij typte in ingetypt
inviten uitnodigen ik invite, jij/hij invitet jij/hij invitete geïnvitet
inzoomen met een zoomlens een persoon of een zaak groter in beeld brengen ik zoom in, jij/hij zoomt in jij/hij zoomde in ingezoomd
ipadden met de iPad bezig zijn ik ipad, jij/hij ipadt jij/hij ipadde geïpad