Is de volgende zin juist? 'Op onze school willen we de leerlingen een stuk zelfstandigheid bijbrengen.'

Ja, deze zin is juist, maar in dit soort zinnen vinden veel taalgebruikers een stuk overbodig en lelijk. Zij hebben een voorkeur voor een zin als 'Op onze school willen we de leerlingen een zekere mate van zelfstandigheid bijbrengen' of alleen: 'Op onze school willen we de leerlingen zelfstandigheid bijbrengen.'

Een stuk betekent in een stuk zelfstandigheid letterlijk 'een hoeveelheid zelfstandigheid'. Woordenboeken geven bij dit gebruik van een stuk omschrijvingen als 'een zekere mate van ...'. Toch worden combinaties als een stuk zelfstandigheid, en zeker een stukje zelfstandigheid (met het verkleinwoord stukje), nog niet door iedereen geaccepteerd. Integendeel, een stuk en een stukje zijn al jaren vaste klanten in lijstjes met taalergernissen.

Tegen stuk in combinaties als een lui stuk vreten en een mooi stuk(je) werk heeft trouwens niemand bezwaar.