Is een eega een man of een vrouw?

Een eega kan zowel een man als een vrouw zijn; het woord betekent dus ‘echtgenoot’ én ‘echtgenote’. Het is dus niet juist om eega alleen voor een vrouw te gebruiken en ega voor een man. De spelling ega is niet juist.

De volgende zinnen zijn dus alle vier goed (waarbij we er voor het gemak even van uitgaan dat Freek en Frans mannen zijn, en Hella en Rita vrouwen, en dat Hella en Freek met elkaar getrouwd zijn en Rita en Frans ook):

  • Freek de Jonge trad op met zijn eega.
  • Hella de Jonge trad op met haar eega.
  • Frans Jansen en zijn eega Rita werden met een limousine opgehaald.
  • Rita Jansen en haar eega Frans werden met een limousine opgehaald.

Herkomst

Eega is in de Middeleeuwen ontstaan. Het woorddeel ee betekende ‘wet’ of ‘huwelijk’; het is verwant aan het Duitse Ehe. Het tweede woorddeel komt van gade, een oud woord voor ‘één van een paar’. (Ook een gade kan overigens een man óf een vrouw zijn.) Het geheel betekent dus ‘echtgenoot‘ of ‘echtgenote’. Het woorddeel ee wil dus niet zeggen dat het om een vrouw zou gaan, zoals de -ee in bijvoorbeeld logee.

Alle woordenboeken vermelden overigens dat eega vaak een ironische bijklank heeft: het is een ‘komisch-deftig’ woord.