Is digibeet een goed Nederlands woord?

Ja, digibeet is een correct Nederlands woord voor ‘iemand die niets snapt van computers’, ‘iemand met weinig of geen digitale vaardigheden’.

De betekenis van het woord digibeet vloeit niet helemaal logisch voort uit de onderdelen ervan. Digibeet is een combinatie van digi-, dat gebruikt wordt voor zaken die met digitaal dataverkeer te maken hebben, en -beet, het laatste gedeelte van analfabeet. Analfabeet bestaat zelf uit a(n)-, dat ‘niet’ betekent, en alfabet (de eerste twee letters van het Griekse alfabet, alfa en bèta). Een analfabeet is dus iemand die het alfabet niet beheerst, of, minder letterlijk, iemand die niet kan lezen of schrijven. De ontkenning (‘niet kunnen’, ‘niet beheersen’) wordt in analfabeet dus uitgedrukt door an-, en niet door -beet. In digibeet is dat als het ware omgekeerd: nu lijkt -beet het ‘niet kunnen’ uit te drukken. Raar maar waar.

Het betekent niet dat digibeet ‘geen goed woord’ zou zijn. Digibeet is nu eenmaal de aanduiding geworden voor iemand met weinig kennis van computers.