In de namen van de maanden september, oktober, november en december zitten zo te zien Latijnse getallen. Maar dat zijn 7 tot en met 10. Waarom zijn het bij ons dan de maanden 9 tot en met 12?
 

De namen van de maanden zijn ontleend aan de Latijnse maandnamen. Bij de Romeinen begon het jaar op 1 maart. September was gerekend vanaf maart de zevende maand, oktober de achtste, november de negende en december de tiende (in het Latijn: septem, octo, novem, decem).

De Romeinen pasten de kalender later aan, en voegden de maanden januari en februari toe. De oude maandnamen bleven echter bestaan, ook al 'klopte' de telling niet meer.