Wat is juist: 'de vrouw van wie hij houdt' of 'de vrouw waarvan hij houdt'?

Het is allebei juist. Veel mensen geven de voorkeur aan 'de vrouw van wie hij houdt'; dit wordt namelijk als de beleefdste vorm gezien. Vergelijk ook:

  1. a  Dat zijn mensen op wie je kunt bouwen.
  2. b  Dat zijn mensen waarop je kunt bouwen.
  3. a  Jij bent tenminste iemand van wie je op aan kunt.
  4. b  Jij bent tenminste iemand waar je van op aan kunt.
  5. a  Dat is de jongen met wie ik een cursus mozaïeken ga doen.
  6. b  Dat is de jongen waarmee ik een cursus mozaïeken ga doen.
  7. a  Zij is zo iemand bij wie je je meteen op je gemak voelt.
  8. b  Zij is zo iemand waarbij je je meteen op je gemak voelt.

De a-zinnen zijn het beleefdst: voor veel mensen getuigen ze van het meeste respect. Maar de b-zinnen zijn grammaticaal ook juist. Met waarvan, waarmee, enz. wordt al eeuwenlang ook naar personen verwezen. De Algemene Nederlandse Spraakkunst, de dikste grammatica van het Nederlands, noemt de verwijzing in de b-zinnen "informeel". De a-zinnen hebben dus de voorkeur in formele en zakelijke teksten.