Wat is juist: ‘de vrouw van wie hij houdt’ of ‘de vrouw waarvan hij houdt’?

Het is allebei grammaticaal juist. Veel mensen geven echter op papier de voorkeur aan ‘de vrouw van wie hij houdt’. De verwijzing met een voorzetsel + wie wordt bij personen namelijk als de beleefdste vorm gezien. Vergelijk ook:

a Dat zijn mensen op wie je kunt bouwen.
b Dat zijn mensen waarop je kunt bouwen.
a Dat is de jongen met wie ik een cursus mozaïeken ga doen.
b Dat is de jongen waarmee ik een cursus mozaïeken ga doen.
a Zij is zo iemand bij wie je je meteen op je gemak voelt.
b Zij is zo iemand waarbij je je meteen op je gemak voelt.

De a-zinnen worden als beleefder beschouwd dan de b-zinnen, maar de b-zinnen zijn grammaticaal ook juist. Met waarvan, waarmee, enz. wordt al eeuwenlang ook naar personen verwezen. De Algemene Nederlandse Spraakkunst, de dikste grammatica van het Nederlands, noemt de verwijzing in de b-zinnen “informeel”.