Wat is juist: de wc of het wc?

De wc is juist. Het is gebruikelijk om wc als mannelijk de-woord op te vatten.

Dat is eigenlijk raar, want wc is een afkorting van het watercloset. Normaal gesproken is het woordgeslacht van een afkorting hetzelfde als dat van het voluit geschreven (kern)woord. Zo is het het IQ, omdat het ook het (intelligentie)quotiënt is en het KB (het Koninklijk Besluit). Daarnaast is het bijvoorbeeld de so (de schriftelijke overhoring) en de hc (de hoofdconducteur).

Waarom het dan toch de wc is, is moeilijk na te gaan. Een mogelijke verklaring is dat de afkorting wc niet in het Nederlands ontstaan is uit het voluit geschreven watercloset. Het Nederlands heeft wc aan het einde van de negentiende eeuw direct als afkorting uit het Engels overgenomen. The wc is in dat geval in het Nederlands direct ‘overgezet’ in de wc, zonder dat men erbij stilstond dat deze afkorting staat voor het het-woord watercloset.

Bij afkortingen die uit vreemde talen zijn overgenomen, komt het woordgeslacht van die afkortingen meestal overeen met het Nederlandse zelfstandig naamwoord dat hetzelfde betekent als het uitgeschreven (kern)woord van de buitenlandse afkorting. Vaak is er niet alleen een overeenkomst in betekenis, maar ook in vorm. Voorbeelden:

  • het ANC (African National Congress), het-woord vanwege het congres
  • de PS (Parti Socialiste), de-woord vanwege de partij
  • de SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), de-woord vanwege de partij
  • de NATO (North Atlantic Treaty Organization), de-woord vanwege de organisatie
  • het WTC (World Trade Center), het-woord vanwege het centrum