Is het de fret of het fret?

Het kan allebei, maar de fret (‘roofdiertje; tot huisdier gemaakte bunzing’) is veruit het gewoonst.

Lange tijd hebben de woordenboeken en spellinglijsten uitsluitend het fret vermeld. Waarom dit woord onzijdig was, is helaas nergens te vinden. Wel staat in een oud grammaticaboek, de Nederlandsche spraakleer van W.G. Brill uit 1860, in een passage over het geslacht van diernamen het volgende: “Onzijdig zijn: genet [= een soort paard], fret, kameleon, haft [= een eendagsvlieg] (...), konijn en kapoen, alsmede in de jachttaal haas.” Tegenwoordig zijn een paar van deze woorden (ook) de-woorden, zoals kameleon, kapoen en ook fret.

Een oudere vorm van fret is foret; dit is ontleend aan het Franse furet (‘fret’), dat weer teruggaat op het vulgair-Latijnse furritus, dat letterlijk ‘kleine dief’ betekende. Fretten werden namelijk vooral voor de jacht op konijnen gebruikt. Furittus is de verkleinvorm van het Latijnse woord voor ‘dief’: fur.