Is het de doolhof of het doolhof?

Zowel de doolhof als het doolhof is juist. Alle recente naslagwerken vermelden zowel dat het zowel een de-woord (mannelijk) als een het-woord (onzijdig) kan zijn. Ook in oudere woordenboeken staan de doolhof en het doolhof naast elkaar, onder andere in het Woordenboek der Nederlandsche Taal

Doolhof is opgebouwd uit het werkwoord dolen ('dwalen') en het zelfstandig naamwoord hof in de betekenis 'tuin'. Hof kon vroeger zowel mannelijk als onzijdig zijn, maar gaandeweg ontstond het volgende betekenisonderscheid:

  • de hof (mannelijk) werd vooral gebruikt in de betekenissen 'tuin', 'boomgaard';
  • het hof (onzijdig) werd gereserveerd voor onder meer 'erf', 'woonplaats van een vorst', 'hofhouding' en 'gerechtshof'.

In doolhof gaat het om hof in de betekenis 'tuin'. Daardoor ging men spreken van de doolhof. Maar het doolhof is altijd blijven bestaan.