Is het de doolhof of het doolhof?

Zowel de doolhof als het doolhof is juist. De woordenboeken en spellinglijsten vermelden al lange tijd dat het zowel een de-woord (mannelijk) als een het-woord (onzijdig) is. 

Doolhof is opgebouwd uit het werkwoord dolen (‘dwalen’) en het zelfstandig naamwoord hof in de betekenis ‘tuin’. Hof kon in het Middelnederlands zowel mannelijk als onzijdig zijn, maar gaandeweg ontstond het volgende verschil:

  • de hof (mannelijk): ‘tuin’, ‘boomgaard’
  • het hof (onzijdig): ‘erf’, ‘omheind stuk grond’, ‘woonplaats van een vorst’, ‘hofhouding’ en ‘gerechtshof’

In doolhof heeft hof de betekenis ‘tuin’. De doolhof is al lange tijd in gebruik, maar ook het doolhof is altijd blijven bestaan.