Is bedraagt juist gebruikt in ‘De afstand bedraagt negen kilometer’?

Ja, dat is een goede zin.

Van Dale (2015) omschrijft bedragen als “belopen, komen op –, reiken tot –, een hoeveelheid of grootheid uitmaken” en geeft het voorbeeld de hoogte bedraagt 200 meter. Meestal wordt bedragen gecombineerd met een geldbedrag (‘De kosten bedragen veertig euro per persoon’), maar ook zinnen als ‘De hoogte van die berg bedraagt meer dan duizend meter’ en ‘De afstand tussen Den Haag en Delft bedraagt ongeveer tien kilometer’ zijn juist.