Is er verschil tussen daadkrachtig optreden en krachtdadig optreden?

Vaak niet. In de praktijk worden daadkrachtig en krachtdadig door elkaar gebruikt. Ze kunnen allebei zowel 'energiek, flink, doortastend' als 'voortvarend, niet op allerlei gevoeligheden lettend' betekenen.

Toch hebben de woorden een verschillende gevoelswaarde. Veel taalgebruikers associëren krachtdadig eerder met het toepassen van geweld of het niet luisteren naar protesten. Daadkrachtig is wat neutraler: het betekent 'alert, doortastend'.

  • De politie trad krachtdadig op; daarop reageerden sommige demonstranten fel.  
  • De politie trad daadkrachtig op; de onrust bedaarde spoedig.
  • Veel mensen willen een regering die krachtdadig bestuurt en niet altijd compromissen sluit.
  • Veel mensen willen een regering die daadkrachtig bestuurt en keuzes durft te maken.
  • Dankzij daadkrachtig optreden van de brandweer raakte niemand zwaargewond.
  • Als je wilt dat iedereen zijn mobieltje even aan de kant legt, moet je soms krachtdadig optreden.

Een ander verschil is dat daadkrachtig vaker van personen wordt gezegd en krachtdadig meestal van zaken of handelingen. Verder wordt daadkrachtig in Nederland vaker gebruikt dan krachtdadig; in België is het andersom.

Daadkrachtig betekent van oorsprong 'energiek, vol werklust'. Het is afgeleid van daadkracht ('kracht om daden te verrichten, werkkracht, werklust'). Dat is van oorsprong een germanisme (een vertaling van het Duitse Tatkraft), maar inmiddels is het ingeburgerd. Krachtdadig betekent oorspronkelijk 'kracht toepassend, krachtig werkend'. De twee woorden hebben elkaar in de loop van de tijd beïnvloed.