Wat is het verschil tussen daadkrachtig optreden en krachtdadig optreden?

Daadkrachtig en krachtdadig betekenen allebei ‘energiek, flink, doortastend’. Toch hebben deze woorden een verschillende gevoelswaarde. Veel taalgebruikers associëren een krachtdadig optreden eerder met het toepassen van geweld of het niet luisteren naar protesten. Daadkrachtig optreden heeft een positievere bijklank: ‘alert, voortvarend’. Een ander verschil is dat daadkrachtig vaker van personen wordt gezegd en krachtdadig meestal van zaken of handelingen. Verder is daadkrachtig in Nederland gebruikelijker dan krachtdadig. In België is het andersom. Een paar voorbeelden:

  • De politie trad krachtdadig op; daarop reageerden sommige demonstranten fel.
  • De politie trad daadkrachtig op; de onrust bedaarde spoedig.
  • Ze waren grote voorstanders van een streng beleid en een krachtdadige aanpak.
  • We zijn op zoek naar een daadkrachtige bestuurder.

Herkomst

Daadkrachtig betekent van oorsprong ‘energiek, vol werklust’. Het is afgeleid van daadkracht (‘kracht om daden te verrichten, werkkracht, werklust’). Dat is van oorsprong een germanisme (een vertaling van het Duitse Tatkraft), maar het is al lange tijd ingeburgerd.

Krachtdadig betekent oorspronkelijk ‘kracht toepassend, krachtig werkend’. De woorden hebben elkaar in de loop van de tijd beïnvloed.