Is het een categoraal gymnasium of een categoriaal gymnasium?

Volgens de meeste woordenboeken zijn categoraal gymnasium en categoriaal gymnasium allebei juist en betekenen beide woorden hetzelfde.

In de grote Van Dale (2005), een woordenboek dat meestal iets historischer van aard is, wordt nog een onderscheid tussen categoraal en categoriaal beschreven dat vroeger gehanteerd werd. Categoraal wordt omschreven als "één categorie uitmakend" en categoriaal als "naar categorieën". Omdat met categor(i)aal gymnasium bedoeld wordt dat de school alleen het schooltype gymnasium omvat, is categoraal gymnasium de oorspronkelijke aanduiding. (Gek genoeg heeft Van Dale het juist over een categoriaal gymnasium.)

Het verschil tussen categoraal en categoriaal is in de praktijk al zo lang aan het vervagen dat categoriaal gymnasium inmiddels ook zonder bezwaar gebruikt kan worden in dezelfde betekenis. Het komt zelfs vaker voor dan categoraal gymnasium.