Is naast bureau ook buro juist?

Alle naslagwerken vermelden alleen bureau. Buro komt relatief vaak voor in eigennamen, maar als 'gewoon' woord heeft bureau de voorkeur.

De officiële spelling is altijd bureau geweest. Buro heeft nooit in het Groene Boekje gestaan, ook niet in de periode 1954-1995, toen veel woorden naast een 'voorkeurspelling' een 'toegelaten spelling' kenden. Wel nam het woordenboek van Verschueren buro op in de achtste druk (1979) met de vermelding "niet-officiële spelling van bureau", maar voor zover wij kunnen nagaan, is dit het enige woordenboek dat dat deed.

Het vergelijkbare nivo, de niet-officiële spelling van niveau, is in geen enkel algemeen woordenboek of algemene woordenlijst vastgelegd, ook niet in de jaren zestig en zeventig, toen alternatieve spellingen als buro, nivo en aksie enige populariteit genoten. Nivo komt tegenwoordig nog weleens voor, maar niveau is veel gewoner.

Voor de volledigheid: de verkleinvorm en het meervoud van bureau zijn bureautje en bureaus (niet bureaux of bureau's), en die van niveau zijn niveautje en niveaus (niet niveaux of niveau's).