Is het BTW met hoofdletters of btw met kleine letters?

De afkorting van 'belasting over de toegevoegde waarde' is btw, met kleine letters.

Die spelling is officieel juist sinds 2005. In het Groene Boekje van 1995 stond nog BTW in hoofdletters. Maar er waren diverse redenen om die hoofdletters niet meer te gebruiken. Ten eerste is btw geen eigennaam, maar een gewoon woord. Ten tweede worden veelgebruikte afkortingen in principe met kleine letters geschreven. Vandaar dat het uiteindelijk btw geworden is. (Van Dale nam btw al in 1999 met kleine letters op.)

Een vergelijkbaar geval is cao ('collectieve arbeidsovereenkomst'); dat is tegenwoordig officieel ook met kleine letters; het is dus niet CAO.

In samenstellingen verandert die spelling uiteraard niet; het is dus btw-tarief, btw-nummer, btw-afdracht, cao-onderhandelingen, cao-loon, mantel-cao, enzovoort.