Wat is juist: een borstbesparende operatie of een borstsparende operatie?

Een borstsparende operatie is de beste keuze: de operatie spaart de borst. Het woord borstsparend staat onder meer in de grote Van Dale.

Bij de bedoelde operatie wordt een tumor verwijderd en wordt uit voorzorg ook omliggend gezond borstweefsel weggehaald. De rest van de borst wordt 'gespaard', oftewel 'behouden, ontzien'; daarom is een borstsparende operatie de meest logische aanduiding. Chirurgen gebruiken meer van zulke woorden die op -sparend eindigen; er zijn bijvoorbeeld ledemaatsparende, huidsparende en tepelsparende operaties. Ook buiten het medische vak komen zulke woorden voor, zoals milieusparend.

Borstbesparend wordt in de praktijk vaak gebruikt, misschien door de associatie met 'iets besparen' (zoals 'geld besparen', waardoor je een deel van je geld overhoudt), en misschien ook doordat het iets makkelijker uit te spreken is dan borstsparend. Toch is borstbesparend minder logisch dan borstsparend. De borst wordt immers gespaard; er wordt niet 'op de borst bespaard'.