Wat is juist: verzint eer ge begint of bezint eer ge begint?
 

Bezint eer ge begint is veel gebruikelijker, maar verzint eer ge begint is het oudst. Van Dale (2015) neemt deze oudere variant nog steeds op ("verzint eer (voor) gij begint"), maar in de praktijk komt tegenwoordig alleen bezint eer/voor ge/gij begint voor.

Verzinnen heeft in verzint eer gij begint de betekenis 'nadenken'. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt verzint eer gij begint, met de betekenis: "overleg, denk na vooraleer te handelen". Het WNT vermeldt de variant met bezint niet. F.A. Stoett doet dat in zijn Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden al wel.

Bezint heeft verzint waarschijnlijk kunnen verdringen doordat bezinnen net als verzinnen 'nadenken' kan betekenen; bezinnen heeft in die betekenis verzinnen zelfs bijna helemaal verdrongen. Bovendien hebben veel mensen een voorkeur voor allitererende zegswijzen: 'bezint eer ge begint' klinkt beter dan 'verzint eer ge begint'.