Verwijst het woord allooi altijd naar iets negatiefs?
 

Niet per se. Hoewel allooi vaak in een negatieve context gebruikt wordt, is dat niet altijd het geval.

Allooi betekent 'waarde', 'soort', 'peil' en 'gehalte'. Van Dale geeft het voorbeeld poëzie van beter allooi: van hogere waarde. Allooi wordt echter wel vaak gebruikt om iets negatiefs aan te duiden, bijvoorbeeld gezelschap van verdacht allooi. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) geeft de uitdrukking: "van één allooi (meestal in ongunstigen zin): van hetzelfde geringe gehalte".