Wat is het best: al het geld of alle geld?

Het is allebei juist. Alle kan voor de-woorden worden geplaatst (alle rijst, alle groente) en voor het-woorden (alle geld, alle goud, alle zilver). Maar alle geld en al het geld betekenen niet helemaal hetzelfde. Een eigenschap van alle is namelijk dat het datgene wat erop volgt onbepaald maakt. Vergelijk:

  • Alle mensen hebben angsten (vergelijkbaar met de algemene uitspraak 'Mensen hebben angsten').
  • Al de mensen hebben angsten (een uitspraak over een bepaalde groep mensen, vergelijkbaar met 'De mensen (bijvoorbeeld: 'van dit dorp') hebben angsten').

Als u 'het hele bedrag' bedoelt, dan ligt het voor de hand om al het geld te zeggen of schrijven. Alle geld duidt meer op geld in het algemeen. Bijvoorbeeld:

  • Hij heeft al het geld verbrast.
  • Zelfs voor alle geld van de wereld ga ik niet terug.