Zijn de spelers en aanhangers van voetbalclub Ajax Ajacieden of Ajaxieden?

Volgens de officiële spelling is alleen Ajacieden juist; in de Spellingwijzer Onze Taal geven we ook het alternatief Ajaxieden. Veel mensen spreken namelijk van 'aa-jaks-ie-duhn'; het is niet zo vreemd om die x (die wordt uitgesproken als ks) dan ook te schrijven. Bij Ajacieden hoort eigenlijk de uitspraak 'aa-jaa-sie-duhn'.

Ajax of Aiax is de Latijnse naam van een held uit de Griekse mythologie (in het Grieks heette hij Aias). De tweede naamval van Ajax is Ajacis ('van Ajax'). Van veel Latijnse woorden die op een x eindigen, verandert die x in een c als er een uitgang op volgt. In Nederlandse woorden die van een Latijns woord zijn afgeleid, zien we die c daarom vaak terug. Bijvoorbeeld het Latijnse vox ('stem', tweede naamval vocis): de c komt terug in vocaal. En lux ('licht', tweede naamval lucis): de c komt terug in lucifer.

De uitgang -ied in Ajacied/Ajaxied gaat overigens terug op het Griekse -ides, wat 'zoon van' betekent. Zo waren de Atrides de (pleeg)zonen van de Griekse koning Atreus en de Priamides de zonen van Priamus, de laatste koning van Troje.