Print deze pagina

Te dezen / ten deze / bij dezen / bij deze

Wat is de juiste schrijfwijze: ten dezen of te dezen? En is het bij dezen of bij deze?

Te dezen en bij dezen zijn juist. Alle naslagwerken (waaronder het Witte Boekje en het officiële Groene Boekje) vermelden alleen deze vormen. 

Te dezen betekent 'wat dit onderwerp betreft'. Bij dezen betekent 'hierbij', 'bij deze gelegenheid'. Het is ook in dezen ('wat deze zaak betreft') en namens dezen ('namens deze persoon/partij'). 

De n achter deze is een oude naamvals-n. Het moderne Nederlands heeft geen naamvallensysteem meer, maar in 'versteende' vormen als te dezen, in dezen, bij dezen en namens dezen is de n bewaard gebleven. Een paar voorbeelden met deze vormen:

  • Bij dezen laat ik u weten uw uitnodiging graag te accepteren.
  • Ondergetekende verklaart bij dezen dat hij/zij gerechtigd is een creditcard te gebruiken.
  • Haar gedrag in dezen is bewonderenswaardig.
  • Ik ben het in dezen helemaal met u eens.
  • Met vriendelijke groet, gemeente Amsterdam, namens dezen, F. Jansen.
  • Hoogachtend, college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, namens dezen, J. Kriens.
  • Artikel 11, 4e lid, is te dezen van toepassing.
  • Aanwezig zijn: de firma X, te dezen vertegenwoordigd door meester Jansen, en firma Y.
  • Haar motieven te dezen zijn onduidelijk.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt: "te werd oudtijds door den 3den naamval gevolgd; hetzelfde geldt van de tegenwoordige taal, voorzover men thans nog naamvallen kan onderscheiden." Dezen in te dezen (en in/bij/namens dezen) is dus oorspronkelijk de derde naamval van dit of van deze.

De n van dezen kan overigens een oude naamvals-n zijn, maar ook een meervouds-n. Bij dezen kan dus ook 'bij deze personen' betekenen, bijvoorbeeld in 'Sommige deelnemers aan de schaatstocht waren niet goed voorbereid op de kou. Bij dezen traden onderkoelingsverschijnselen op.' Overigens is hen in dit soort zinnen gewoner: 'Sommige deelnemers aan de schaatstocht waren niet goed voorbereid op de kou. Bij hen traden onderkoelingsverschijnselen op.'

Verwante adviezen

Trefwoorden

laatste wijziging: 06-11-2012
terug
Jaarwoord banner
-