Print deze pagina

De / het eigendom

In een juridische tekst stond de eigendom. Kan het lidwoord de wel gebruikt worden bij eigendom? En, zo ja, is de eigendom iets anders dan het eigendom?

Zowel de eigendom als het eigendom is mogelijk; er is inderdaad een betekenisverschil. Het eigendom is een zaak of voorwerp dat iemand toebehoort. Bijvoorbeeld: 'Dat huis/boek/vest is mijn eigendom.' De eigendom is een wat formelere, juridische term. Van Dale geeft als betekenisomschrijving: "de omstandigheid dat een zaak iemand toebehoort, het recht of de heerschappij over een zaak, het recht iets zijn eigendom te noemen". Zo kun je bijvoorbeeld de eigendom van een huis overdragen aan iemand anders. Of je hebt de eigendom van een stuk grond. De eigendom is eigenlijk het eigendomsrecht. Ook in deze juridische betekenis wordt tegenwoordig vaak het eigendom gebruikt.

Trefwoorden

terug
voorjaarsbanner

banner ITV

taalkalender