Hoe begin je een brief die aan een groep mensen, bijvoorbeeld een commissie of een bestuur, is gericht?

Een brief aan een bestuur of een commissie kunt u het best beginnen met de aanhef Geacht bestuur, Geachte commissie of met Geachte dames en heren. Ook Geachte heer/mevrouw (in het enkelvoud) is correct.

Er is geen bijzondere aanhef vereist voor een groep waarin één man of één vrouw zit; dus niet Mevrouw, mijne heren of Geachte dames en heer, maar bijvoorbeeld Geacht college, Geachte raad. In een rondzendbrief kan de aanhef gespecificeerd worden: Geachte abonnee, Beste lezer, of Aan de bewoners van de Rivierenbuurt. De Latijnse aanhef L.S. (lectori salutem, 'den lezer heil') wordt steeds meer als onpersoonlijk en ouderwets ervaren, net als Mijne heren.