In 1990 publiceerde de taalkundige en schrijver René Appel het boek Voetbaltaal bij Sdu Uitgevers. In het boek gaat Appel uitgebreid in op de taaleigenaardigheden van de voetbalwereld: waarom zijn er zo veel vergelijkingen met het militaire leven? Hoe spreekt De Generaal? Waarom zijn er zo veel namen met Boys? Hoe groot is de invloed van het Engels?


De tekst van deze digitale versie van Voetbaltaal is niet geactualiseerd, en ook de spelling is niet gemoderniseerd. Voor deze uitgave gelden dezelfde auteursrechtelijke restricties als voor elke boekpublicatie. Het is niet toegestaan delen van dit werk over te nemen, te kopiëren of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.


terug | inhoudsopgave | vooruit