Dit dossier bevat de inaugurele rede van dr. Jan Renkema bij de instelling van de bijzondere leerstoel Taalverzorging aan de Katholieke Universiteit Brabant vanwege het Genootschap Onze Taal.

Tussen de regels
Over taalgebruik in bijsluiters, belastingformulieren en bijbelvertalingen

dr. Jan Renkema

Tilburg, 30 juni 2000, 16.45 uur

Inleiding
Een tuin van woorden
Het CCC-model
De informatie in een bijsluiter
De structuur van een belastingformulier
De formulering in een bijbelvertaling
Tot besluit


De bijzondere leerstoel Taalverzorging aan de Katholieke Universiteit Brabant is in december 2004 beëindigd.