Van april 2001 tot en met april 2003 schreef dichter Ingmar Heytze maandelijks een column in Onze Taal, onder de titel 'Raptus'. Dit dossier bevat alle afleveringen.

Heytze ging in zijn columns in op alles wat met poëzie te maken heeft: van het ontstaan van een gedicht (inspiratie of transpiratie?) tot het naar buiten brengen ervan (bundelen? voordragen? rappen?). Het draaide daarbij om de vraag hoe taal kan zorgen voor 'geestvervoering' - volgens Van Dale de betekenis van raptus. En om "de dichterlijke raptus van een modern, zelfs romantisch mens", zoals het voorbeeldcitaat van Van Dale luidt.