Artikels uit Onze Taal 1993/1995 over overtuigende taal: