6 januari 2009

Laat in gezelschap de woorden Nederlandse taal vallen en de kans is groot dat je te horen krijgt dat dat Nederlands naar de filistijnen gaat, dat niemand meer een correcte zin kan schrijven en - misschien wel de grootste ergernis - dat alles altijd maar in het Engels moet. Hoe onzinnig is dat laatste?

Natuurlijk is er veel Engels in Nederland en in het Nederlands - je moet wel doof en blind zijn als je dat niet opmerkt. Vooral in het bedrijfsleven komt het veel voor. Maar dat is ook wel logisch. In internationaal georiënteerde bedrijfstakken (denk bijvoorbeeld aan de ict en de luchtvaart) is het onmogelijk om in allemaal verschillende landstalen te communiceren. Eén voertaal is dan wel zo handig en zo veilig, en die voertaal is nu eenmaal het Engels.

Tot zover is er geen enkel probleem. Het begint pas te wringen als er ook Engels wordt gesproken tussen enkel Nederlandstaligen. En dat schijnt voor te komen: vergaderingen in Nederland met Nederlanders maar met het Engels als voertaal. Dat kan efficiënter, zou je denken.

Onderwijs

Ook in het onderwijs is het gebruik van het Nederlands niet vanzelfsprekend. Op meer dan honderd middelbare scholen worden vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde in het Engels gegeven. Universiteiten bieden bovendien hun masteropleidingen voor een groot deel in het Engels aan.

Leerlingen en studenten worden dus goed voorbereid op de steeds verder globaliserende maatschappij. Maar al dat Engelstalige onderwijs heeft zeker niet alleen voordelen, blijkt deze maand in Onze Taal. Hoewel het uiteindelijk lijkt te wennen, hebben studenten en docenten het er in elk geval in het begin wat moeilijk mee.

Zolang communicatie in het Engels beperkt blijft tot gespecialiseerde gebieden, hoeft er geen probleem te zijn. Maar voor de vele vakgebieden die vooral op Nederland gericht zijn, is Nederlands prettiger en handiger. Denk aan het recht, het binnenlands bestuur, de plaatselijke detailhandel, en talloze diensten - van de kapper en de dokter tot de wasmachinereparateur en de autoverzekering.

Foodstore

Er is ook nog een ander soort verengelsing: Engelse woorden die in het Nederlands terechtkomen. Kijk maar eens om je heen in een gemiddelde winkelstraat. 'Sale', schreeuwen de etalages je toe. Je koopt 'sportswear' en 'sneakers', gaat naar The Read Shop en de Free Record Shop, neemt ergens een 'refreshment' en kiest voor het 'all you can eat'-buffet in de 'foodstore'.

Hoe erg is dat? Gaat het Nederlands er op die manier aan onderdoor? Dat zal wel loslopen. Onze taal heeft in het verleden ook een enorme toevloed van Franse woorden goed weten te verwerken. Wie roept nog dat het Nederlands bedreigd wordt omdat we het hebben over een 'bureau', het 'trottoir' en een 'mannequin'?

Sms'en

Wordt het Nederlands dan uitgehold door die Engelse woorden? Die kans is klein. Nieuwe Engelse woorden passen zich razendsnel aan aan onze uitspraak en onze grammatica. Neem de uit het Engels afkomstige woorden buzzer en sms. Daarvan zijn al heel gauw Nederlandse werkwoorden gemaakt, volkomen volgens de regels van het Nederlands: buzzen en sms'en.

Nee, we zoeken het misschien wat vaker in het Engels, maar het Nederlands gaat voorlopig niet in de sale.


Meer Nu.nl-columns van Onze Taal