werkwoord betekenis onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
cachen in een cachegeheugen opslaan ik cache, jij/hij cachet jij/hij cachete gecachet
cakewalken danspassen maken; een soort hindernisbaan afleggen ik cakewalk, jij/hij cakewalkt jij/hij cakewalkte gecakewalkt
callen opvragen, opeisen (beursterm) ik call, jij/hij callt jij/hij callde gecalld
cammen met een videocamera of webcam opnames maken ik cam, jij/hij camt jij/hij camde gecamd
campaignen campagne voeren ik campaign, jij/hij campaignt jij/hij campaignde gecampaignd
campen in een computerspel op dezelfde plaats blijven afwachten ik camp, jij/hij campt jij/hij campte gecampt
cancelen afzeggen, annuleren ik cancel, jij/hij cancelt jij/hij cancelde gecanceld
canvassen werven ik canvas, jij/hij canvast jij/hij canvaste gecanvast
cappen met een cap bedekken, een tv-beeld als bestand opslaan om het te kunnen bewerken ik cap, jij/hij capt jij/hij capte gecapt
capturen (beeld of geluid) in een ander formaat of op een ander apparaat overzetten ik capture, jij/hij capturet jij/hij capturede gecaptured
caravannen met de caravan eropuit gaan ik caravan, jij/hij caravant jij/hij caravande gecaravand
carboncopyen (zie cc'en) een kopie opsturen aan ik carboncopy, jij/hij carboncopyt jij/hij carboncopyde gecarboncopyd
cardiofitnessen een vorm van fitness doen die gericht is op de verbetering van de conditie van hart en bloedvaten ik cardiofitness, jij/hij cardiofitnesst jij/hij cardiofitnesste gecardiofitnesst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik cardiofitnes, jij/hij cardiofitnest jij/hij cardiofitneste gecardiofitnest
carjacken een auto stelen terwijl de bestuurder erin zit ik carjack, jij/hij carjackt jij/hij carjackte gecarjackt
carpoolen samen met anderen in een auto forensen ik carpool, jij/hij carpoolt jij/hij carpoolde gecarpoold
carrotmobben als groep consumenten bedrijven tegen elkaar laten opbieden in 'eerlijke' en groene productiewijze en dienstverlening ik carrotmob, jij/hij carrotmobt jij/hij carrotmobde gecarrotmobd
carven skiën met carveski's, schaatsen met carveschaatsen ik carve, jij/hij carvet jij/hij carvede gecarved
cashen geld incasseren ik cash, jij/hij casht jij/hij cashte gecasht
casten iemand uitkiezen voor een bepaalde toneel- of filmrol ik cast, jij/hij cast jij/hij castte gecast
catchen achtervanger zijn; catch-as-catch-can vechten ik catch, jij/hij catcht jij/hij catchte gecatcht
cateren de catering verzorgen ik cater, jij/hij catert jij/hij caterde gecaterd
cc'en een kopie opsturen aan ik cc, jij/hij cc't jij/hij cc'de ge-cc'd
centeren de bal naar het doelgebied schoppen ik center, jij/hij centert jij/hij centerde gecenterd
challengen uitdagen; een uitdaging vormen ik challenge, jij/hij challenget jij/hij challengede gechallenged
changen geld wisselen; veranderen ik change, jij/hij changet jij/hij changede gechanged
channelen via een bepaald kanaal geleiden ik channel, jij/hij channelt jij/hij channelde gechanneld
channelhoppen zappen, 'kanaalzwemmen' ik channelhop, jij/hij channelhopt jij/hij channelhopte gechannelhopt
chargen beschuldigen, in rekening brengen ik charge, jij/hij charget jij/hij chargede gecharged
charteren voor transport afhuren, regelen ik charter, jij/hij chartert jij/hij charterde gecharterd
chasen nazitten, achternajagen ik chase, jij/hij chaset jij/hij chasete gechaset
chatten rechtstreeks online tekstberichten uitwisselen ik chat, jij/hij chat jij/hij chatte gechat
cheaten valsspelen ik cheat, jij/hij cheat jij/hij cheatte gecheat
checken vergelijken, natrekken ik check, jij/hij checkt jij/hij checkte gecheckt
cherrypicken voor eigen voordeel alleen wat goed of gunstig is kiezen of noemen ik cherrypick, jij/hij cherrypickt jij/hij cherrypickte gecherrypickt
chillen zich ontspannen ik chill, jij/hij chillt jij/hij chillde gechilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik chil, jij/hij chilt jij/hij childe gechild
chimpen digitale foto's beoordelen ik chimp, jij/hij chimpt jij/hij chimpte gechimpt
chippen met een golfclub slaan; met de chipknip betalen; van een chip voorzien ik chip, jij/hij chipt jij/hij chipte gechipt
chiptunen prestaties van een automotor verbeteren door elektronische instellingen te veranderen ik chiptune, jij/hij chiptunet jij/hij chiptunede gechiptuned
choken de choke gebruiken; blokkeren ik chook, jij/hij chookt jij/hij chookte gechookt
choppen versnipperen ik chop, jij/hij chopt jij/hij chopte gechopt
chunken in hanteerbare stukken verdelen ik chunk, jij/hij chunkt jij/hij chunkte gechunkt
churnen (beursterm) zo veel mogelijk transacties uitvoeren op de rekening van een klant ik churn, jij/hij churnt jij/hij churnde gechurnd
claimen vorderen; beweren ik claim, jij/hij claimt jij/hij claimde geclaimd
clashen botsen; in conflict komen ik clash, jij/hij clasht jij/hij clashte geclasht
cleanen schoonmaken ik clean, jij/hij cleant jij/hij cleande gecleand
cleansen reinigen, zuiveren ik cleanse, jij/hij cleanst jij/hij cleansde gecleansd
In de officiële spelling: ik cleanse, jij/hij cleanset jij/hij cleansede gecleansed
clearen schoonmaken; leegmaken, ontruimen; vereffenen ik clear, jij/hij cleart jij/hij clearde gecleard
clicken een koerswinst veiligstellen ik click, jij/hij clickt jij/hij clickte geclickt
clippen met een clip vastmaken; een geluidssignaal bewerken ik clip, jij/hij clipt jij/hij clipte geclipt
closen een zakentransactie afsluiten; dicht tegen elkaar aan dansen ik close, jij/hij closet jij/hij closede geclosed
clubben uitgaansgelegenheden bezoeken ik club, jij/hij clubt jij/hij clubde geclubd
clubhousen op clubhousemuziek dansen; de app Clubhouse gebruiken ik clubhouse, jij/hij clubhoust jij/hij clubhouste/ clubhousde geclubhoust/ geclubhousd
In de officiële spelling: ik clubhouse, jij/hij clubhouset jij/hij clubhousete/ clubhousede geclubhouset/ geclubhoused
clusteren groeperen, rangschikken ik cluster, jij/hij clustert jij/hij clusterde geclusterd
clutchen de koppeling van een auto bedienen ik clutch, jij/hij clutcht jij/hij clutchte geclutcht
coachen begeleiden ik coach, jij/hij coacht jij/hij coachte gecoacht
coaten van een deklaag voorzien ik coat, jij/hij coat jij/hij coatte gecoat
cocoonen je binnenshuis ontspannen ik cocoon, jij/hij cocoont jij/hij cocoonde gecocoond
co-counselen in tweetallen psychotherapie aanbieden/ondergaan ik co-counsel, jij/hij co-counselt jij/hij co-counselde geco-counseld
In de officiële spelling: cocounselen ik cocounsel, jij/hij cocounselt jij/hij cocounselde gecocounseld
coden in code schrijven (bijv. xml-code) ik code, jij/hij codet jij/hij codede gecoded
co-hosten medepresenteren ik co-host, jij/hij co-host jij/hij co-hostte geco-host
In de officiële spelling: cohosten ik cohost, jij/hij cohost jij/hij cohostte gecohost
collectcallen via collect call bellen ik collectcall, jij/hij collectcallt jij/hij collectcallde gecollectcalld
combatten strijden ik combat, jij/hij combat jij/hij combatte gecombat
combinen combineren ik combine, jij/hij combinet jij/hij combinede gecombined
comebacken terugkeren ik comeback, jij/hij comebackt jij/hij comebackte gecomebackt
zich committen zich inzetten voor ik commit me, jij/hij commit je/zich jij/hij committe je/zich gecommit
commuten voor het werk geregeld naar verschillende landen reizen, forenzen ik commute, jij/hij commutet jij/hij commutete gecommutet
competen rivaliseren, strijden ik compete, jij/hij competet jij/hij competete gecompetet
compilen gegevens verzamelen ik compile, jij/hij compilet jij/hij compilede gecompiled
computeren met de computer werken/spelen ik computer, jij/hij computert jij/hij computerde gecomputerd
conferencen vergaderen ik conference, jij/hij conferencet jij/hij conferencete geconferencet
connecten verbinden ik connect, jij/hij connect jij/hij connectte geconnect
contacten contact opnemen met ik contact, jij/hij contact jij/hij contactte gecontact
controllen uitgaven beheren ik control, jij/hij controlt jij/hij controlde gecontrold
copen ermee kunnen omgaan ik cope, jij/hij copet jij/hij copete gecopet
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik coop, jij/hij coopt jij/hij coopte gecoopt
co-producen in co-productie maken ik co-produce, jij/hij co-producet jij/hij co-producete geco-producet
In de officiële spelling: coproducen ik coproduce, jij/hij coproducet jij/hij coproducete gecoproducet
copyen kopiëren ik copy, jij/hij copyt jij/hij copyde gecopyd
copy-pasten tekst selecteren, kopiëren en plakken ik copy-paste, jij/hij copy-pastet jij/hij copy-pastete gecopy-pastet
copywriten tekstschrijven ik copywrite, jij/hij copywritet jij/hij copywritete gecopywritet
corneren een hoekschop/-bal nemen, proberen controle te krijgen over de prijsvorming door veel goederen of effecten aan te kopen ik corner, jij/hij cornert jij/hij cornerde gecornerd
co-sourcen een functie laten uitvoeren door zowel een eigen medewerker als een externe ik co-source, jij/hij co-sourcet jij/hij co-sourcete geco-sourcet
In de officiële spelling: cosourcen ik cosource, jij/hij cosourcet jij/hij cosourcete gecosourcet
couchsurfen tijdens een reis bij particulieren overnachten ik couchsurf, jij/hij couchsurft jij/hij couchsurfte/ couchsurfde gecouchsurft/ gecouchsurfd
counselen door psychosociale therapie begeleiden ik counsel, jij/hij counselt jij/hij counselde gecounseld
counteren daadkrachtig reageren op; een snelle tegenaanval doen; ongedaan maken ik counter, jij/hij countert jij/hij counterde gecounterd
coveren journalistiek verslaan; een nieuwe versie van een oud lied maken ik cover, jij/hij covert jij/hij coverde gecoverd
cracken inbreken in een computersysteem ik crack, jij/hij crackt jij/hij crackte gecrackt
crashen neerstorten; verongelukken; vastlopen, uitvallen; ineenzakken; (onverwacht) langskomen/komen logeren ik crash, jij/hij crasht jij/hij crashte gecrasht
craven hunkeren ik crave, jij/hij cravet jij/hij cravede gecraved
crawlen met de crawlslag zwemmen ik crawl, jij/hij crawlt jij/hij crawlde gecrawld
creamen room toevoegen; verslaan; besmeuren ik cream, jij/hij creamt jij/hij creamde gecreamd
crediten bijschrijven op een rekening ik credit, jij/hij credit jij/hij creditte gecredit
cricketen cricket spelen ik cricket, jij/hij cricket jij/hij crickette gecricket
croonen ongearticuleerd zingen ik croon, jij/hij croont jij/hij croonde gecroond
croqueten croquet spelen ik croquet, jij/hij croquet jij/hij croquette gecroquet
crossdressen kleren van het andere geslacht dragen ik crossdress, jij/hij crossdresst jij/hij crossdresste gecrossdresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik crossdres, jij/hij crossdrest jij/hij crossdreste gecrossdrest
crossen veldrijden; hard rijden; doorkruisen ik cross, jij/hij crosst jij/hij crosste gecrosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik cros, jij/hij crost jij/hij croste gecrost
crosslinken naar elkaar linken ik crosslink, jij/hij crosslinkt jij/hij crosslinkte gecrosslinkt
crossposten naar elkaar posten ik crosspost, jij/hij crosspost jij/hij crosspostte gecrosspost
crosssellen o.a. aanvullende producten verkopen aan bestaande klant ik crosssell, jij/hij crosssellt jij/hij crosssellde gecrossselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik crosssel, jij/hij crossselt jij/hij crossselde gecrossseld
crowdfunden financieren met via oproepen verzamelde kleinere (particuliere) bijdragen ik crowdfund, jij/hij crowdfundt jij/hij crowdfundde gecrowdfund
crowdsourcen een willekeurige groep individuen raadplegen over een bepaald onderwerp ik crowdsource, jij/hij crowdsourcet jij/hij crowdsourcete gecrowdsourcet
crowdsurfen zich liggend over de handen van een mensenmassa laten verplaatsen ik crowdsurf, jij/hij crowdsurft jij/hij crowdsurfte/ crowdsurfde gecrowdsurft/ gecrowdsurfd
cruisen een cruise maken; de stad doorkruisen; een minnaar zoeken ik cruise, jij/hij cruist jij/hij cruisde/ cruiste gecruisd/ gecruist
In de officiële spelling: ik cruise, jij/hij cruiset jij/hij cruisede/ cruisete gecruised/ gecruiset
crunchen fijnstampen; kraken; buikspieroefeningen doen ik crunch, jij/hij cruncht jij/hij crunchte gecruncht
crushen fijnmaken ik crush, jij/hij crusht jij/hij crushte gecrusht
cuckolden een relatie hebben waarin een vrouw vreemdgaat met toestemming van haar man ik cuckold, jij/hij cuckoldt jij/hij cuckoldde gecuckold
cuen regieaanwijzingen geven ik cue, jij/hij cuet jij/hij cuede gecued
In de officiële spelling: cueën ik cue, jij/hij cuet jij/hij cuede gecued
cummen ejaculeren ik cum, jij/hij cumt jij/hij cumde gecumd
cumswappen tongzoenen met zaad ik cumswap, jij/hij cumswapt jij/hij cumswapte gecumswapt
curlen aan curling doen ik curl, jij/hij curlt jij/hij curlde gecurld
customizen aanpassen aan de wensen van de consument ik customize, jij/hij customizet jij/hij customizede gecustomized
cutten filmbeelden snijden en plakken ik cut, jij/hij cut jij/hij cutte gecut
cutteren baggeren met een snijkopzuiger ik cutter, jij/hij cuttert jij/hij cutterde gecutterd
cybersquatten merknamen registreren en verkopen ik cybersquat, jij/hij cybersquat jij/hij cybersquatte gecybersquat

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail