Als onder aan een brief voor dezen staat, kan dat dan ook terugslaan op één persoon?

Ja, dat kan. De n in voor dezen is niet een meervouds-n, maar een oude naamsvals-n, die een vast onderdeel is van de staande uitdrukking. Voor dezen kan gebruikt worden als een brief de deur uit moet terwijl de verantwoordelijke persoon/personen – die eigenlijk de brief zou(den) moeten ondertekenen – er niet is/zijn.

Overigens wordt voor dezen tegenwoordig wel als ouderwets ervaren. U kunt een brief ook (laten) ondertekenen met i.o. ('in opdracht') of b.a. ('bij afwezigheid'). Voor dezen heeft nog een nadeel: omdat het meestal niet meer als staande uitdrukking herkend wordt, zal menige lezer denken dat het 'namens genoemde personen' betekent.