Waar kun je taalcursussen Nederlands volgen, bijvoorbeeld over spelling of als je het Nederlands als tweede taal wilt leren?

Hieronder staat een lijst met instellingen die taalcursussen geven, aan Nederlandstaligen en/of aan anderstaligen (NT2). Welke taalcursus voor u geschikt is, is afhankelijk van uw niveau en van uw wensen. Op de websites van deze instellingen is informatie te vinden over onder meer het cursusaanbod en het ingangsniveau. Deze lijst bevat slechts een selectie; er zijn veel meer cursussen beschikbaar.

Is Nederlands niet uw moedertaal? Dan vindt u een overzicht van cursussen en coaches bij Het Begint met Taal.

Vermelding op onderstaande lijst is geen garantie voor de kwaliteit van de aangeboden cursussen.

Naam instelling
(met link naar website)
Telefoonnummer Cursusaanbod, niveau e.d.
Alfabeta Tekst en Training 020 - 412 08 27 Nieuwste spelling, grammatica, correspondentie, stijl (alle niveaus)
AV Taaltraining 06 – 43 03 91 10 NT2, spelling en grammatica, efficiënt schrijven, zakelijk mailen
Babel 030 - 227 00 08 NT2, spelling en grammatica, zakelijk Nederlands, communicatie, stijlvol en creatief schrijven, en schrijven voor wetenschappers
Boertien Vergouwen Overduin 035 - 695 62 00 Mondelinge en schriftelijke communicatie, zakelijk schrijven
Bogaers Taleninstituut 013 - 536 21 01 NT2, Nederlands (incompany en individueel)
BonTalen & Partners 035 - 543 52 35 Taaltrainingen
Boost Amsterdam   NT2-trainingen en een Taalcafé
BureauTaal 0345 - 54 48 34 Schrijven in eenvoudig Nederlands, voor bedrijven
Care Force 026 – 355 41 10 NT2, Nederlands voor tandartsen, artsen en medisch specialisten (incompany)
Coach Taalsupport BV 0162 - 43 97 93 NT2 (beginnersniveau; hoger in overleg)
Commerce Talen 071 - 589 22 24 Taaltrainingen voor bedrijven, o.m. zakelijk schrijven en mondelinge communicatie
Context Talen 0594 - 51 93 07 Trainingen NT1 en NT2, individueel en in groepen
Dagnall Talen Instituut 0592 - 33 80 12 Cursussen voor beginners en gevorderden, ook voorbereiding op de staatsexamens NT2
Van Dale Taaltrainingen 088 - 800 42 22 Cursussen schrijf- en spreekvaardigheid, door heel het land; incompany, open groepstraining of individueel
DC Taleninstituut 0512 - 82 09 93 NT2, particuliere en zakelijke taaltrainingen op maat
Direct Dutch Institute 070 - 365 46 77 Nederlands voor anderstaligen (NT2), particulieren en incompany
DnA Languages 070 - 512 12 46 Taaltrainingen (zakelijk en dagelijks taalgebruik, mondeling en schriftelijk) in Nederlands, Engels, Frans, Italiaans en Spaans
DTspellen 020 - 638 49 22 Cursussen werkwoordspelling voor particulieren
DutchNL (Rotterdam) 06 - 48 88 71 01 NT2, uitspraaktraining, bijles Nederlands
Dutch Summer School 06 - 48 07 46 18 Intensieve zomercursussen Nederlands incl. accommodatie, in Amsterdam en Drenthe
EBC Taleninstituut 0164 - 26 56 79 Taaltrainingen Nederlands en veel andere talen
Editio 020 - 620 80 56 Online schrijversacademie; schrijfcursussen voor iedereen die een verhaal of boek wil schrijven
EllisBuisTekstTraining 0412 - 65 74 07 Schrijftraining en -coaching: (advies)rapporten, brieven, notulen
Eurolinguist 024 - 3 600 700 Schriftelijk communiceren, NT2
Fiolet Taaltrainingen 0299 - 373 280 NT2, inburgeringscursussen, alfabetisering
Hendrikx van der Spek 035 - 623 77 85 O.a. communiceren, overtuigen, schrijven voor internet
Het Laatste Woord 0343 - 46 04 53 Helder en klantgericht schrijven, redigeren
Hollandse Meester 020 - 772 62 05 NT2, cursussen voor beginners en gevorderden
Ik wil naar Nederland 030 - 785 45 03 (Utrecht)
023 - 891 02 34 (Heemstede)
Cursussen voor het basisexamen inburgering, staatsexamen NT2
InCompany Talen (Randstad) 0297 - 58 18 02 Taaltraining mondeling of schriftelijk Nederlands voor anderstaligen
Instituut voor Nederlands als Tweede Taal (Universiteit van Amsterdam) 020 - 525 46 42 Leermiddelen en cursussen NT2 (voor hoogopgeleide anderstaligen)
IPV Training & Advies 073 - 80 01 800 Trainingen schriftelijke communicatie, schrijven van een instructie, correct Nederlands
Jager & Neyndorff 070 - 36 36 870 (Online)trainingen spelling, zinsbouw en grammatica
Joost weet het 020 - 420 81 46 NT2
Kenniscentrum B.O.S. 079 – 747 02 22 Bijles Nederlandse taal (privéles)
Kickstart 070 - 360 78 60 Verschillende NT2-cursussen op diverse niveaus; ook een online schrijfcursus
Koentact 020 - 737 16 16 NT2, Dutch courses
Languages at Work 06 - 17 67 64 91
030 - 737 04 78
020 - 782 00 88
Praktijkgerichte taal- en cultuurtrainingen voor professionals (Nederlands en NT2)
Laudius 088 - 939 39 00 Mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal (thuisstudie)
Lest Best 030 - 281 98 60 Cursussen NT2; alle niveaus van beginners tot zeer gevorderden
Language Partners 020 - 685 29 91 Nederlands voor Nederlanders en Nederlands als vreemde taal, maatwerk en open inschrijving
Linguarama 0800 - 822 55 96 Beginners en gevorderden
LOI 071 - 545 18 99 Beginners en gevorderden
NHA 077 - 306 70 00 Nadruk ligt op actief taalgebruik, niet op grammatica. Thuisstudie met begeleiding per e-mail
NIOW 030 - 20 40 245 Taaltrainingen, schrijftrainingen op verschillende niveaus (in overleg)
NL-workshops 06 - 15 11 67 29 Trainingen op het gebied van spelling, grammatica, helder formuleren, zowel voor particulieren als bedrijven
NTI 071 - 561 00 77 Beginnersniveau, ook NT2
Papier is passé 06 - 21 50 03 16 Workshop Schrijven voor het web via het open rooster of incompany
Plezier met taal 06 - 15 27 71 86 NT2 op diverse niveaus. Utrecht en omgeving
Prolingua Taaltrainingen 06 - 54 70 82 94 Mondelinge en schriftelijke communicatie; NT2
Radboud in'to Languages 024 - 361 21 59 Nederlands voor anderstaligen (NT2). Zowel maatwerk als groepscursussen op alle niveaus
Regina Coeli (‘de nonnen van Vught’) 073 - 684 87 90 Taaltrainingen op maat voor zowel beginners als gevorderden, training en toetsing Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), schrijfvaardigheid voor moedertaalsprekers
Van Rinsum Institute of Language 06 - 47 15 15 45 Nederlands voor anderstaligen (NT2) voor hoogopgeleide beginners
Saxion 088 - 019 37 31 NT2 en studievaardigheden voor hoogopgeleide anderstaligen
Schoevers 030 - 280 87 70 Onder meer: spelling en grammatica, bedrijfscorrespondentie
Schrijversacademie 088 - 163 00 88 Onder meer: romans, verhalen schrijven, creatief én zakelijk schrijven
SicSat 020 - 525 47 12 Mondelinge en schriftelijke communicatie (debatteren, presenteren, adviesrapporten, scripties)
Spreekpunt 026 - 737 00 15 Uitspraaktraining, gespecialiseerd in NT2
STE Languages 040 - 245 28 60  Taaltraining, conversatietraining, indivuele coaching, e-coaching, enz. – gericht op NT2
Taalcentrum-VU (Vrije Universiteit) 020 - 598 64 20 Cursussen foutloos Nederlands en Nederlands voor anderstaligen op alle niveaus
De Taalcoach 06 - 49 81 46 52 NT2, spelling, grammatica, helder schrijven, notuleren, zakelijke correspondentie
Taalelan 06 - 17 59 53 55 Cursussen schriftelijke en mondelinge communicatie Nederlands, ook NT2
Taalnetwerk 070 - 212 82 40 Nederlands voor anderstaligen (NT2) op diverse niveaus
TaalTaal 070 - 322 60 91 Nederlands voor anderstaligen (NT2) op verschillende niveaus; ook ander aanbod
De Taaltrainer 033 - 465 04 20 Zakelijk Nederlands, Nederlands voor expats, uitspraakcursussen; ook andere talen
Taal Trainingen Twente 053 - 433 11 23 NT2 op verschillende niveaus; ook ander aanbod
De Taalvraag 06 - 36 04 38 70 NT2-cursussen voor hoger opgeleiden: beginners, staatsexamen NT2-1 en NT2-2 en niveau C1
De Taalwerkplaats 071 - 523 57 66 Trainingen en workshops op het gebied van foutloos, doeltreffend, klantgericht en begrijpelijk schrijven, voor de zakelijke markt
Taalzeker 06 - 41 08 53 65 Nederlands voor anderstaligen; schrijfvaardigheid (voor hogeropgeleiden)
Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen 050 - 363 58 02 Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen en andere taalcursussen
Talencentrum van de Universiteit Leiden 071 - 527 23 32 Nederlands als vreemde taal (alle niveaus), ook schrijven, spreken, uitspraak, intonatie
Talencentrum van de Universiteit van Tilburg 013 - 466 25 08 Nederlands voor anderstaligen (beginners, halfgevorderden, gevorderden, vergevorderden)
Taleninstituut Linguacom 077 - 472 27 90 NT2 en cursussen voor moedertaalsprekers
Taleninstituut Nederland 070 - 217 11 00 Zakelijke taaltrainingen op alle niveaus in Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans
Team Tekst & Taal (Limburg) 046 - 411 51 20   zakelijke taaltrainingen (onder meer opfrissen spelling, bloggen) ook incompany op maat
TechText 020 - 531 04 00 Onder andere spelling en tekstschrijven
TopTaal 020 - 71 63 690 Nederlands voor anderstaligen, inburgeringsexamen, staatsexamen NT2
TSM taalcursus 071 - 532 33 56 Mondelinge en schriftelijke zakelijke taal
Utile Dulci Training & Coaching (Nijmegen) 06 - 12 6868 67 Taalcursussen NT2, o.m. staatsexamentraining en zakelijk Nederlands NT2, en een boekenclub NT2
UVA Talen 020 - 525 46 37 o.m. groepscursussen in 12 talen op verschillende niveaus
Van ’t Loo - Van Eck 0318 - 69 69 00 Mondelinge en schriftelijke communicatie
Voorwaartz 076 - 521 98 84 Onder andere cursussen en trajecten NT2
Wageningen in’to Languages 0317 - 48 25 52 Nederlands voor anderstaligen (NT2). Zowel maatwerk als groepscursussen op alle niveaus
Windesheim 0900 - 8899 Schakeljaar voor anderstaligen, staatsexamen NT2 II
Yvon Slootbeek 06 – 55 86 31 64 NT2-taaltrainingen en communicatieadvies

Andere nuttige adressen

Naam instelling
(met link naar website)
Telefoonnummer Specificatie
Intertaal 036 - 547 16 90 Webwinkel met cursus- en studiemateriaal in en voor allerlei talen
ROC Nederland   Trainingen in het hele land beschikbaar