werkwoord betekenis onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
verleasen verhuren ik verlease, jij/hij verleast jij/hij verleaste/ verleasde verleast/ verleasd
  In de officiële spelling: ik verlease, jij/hij verleaset jij/hij verleasete/ verleasede verleaset/ verleased
viben op een bepaalde manier dansen ik vibe, jij/hij vibet jij/hij vibede gevibed
videoconferencen via een beeldscherm (mee)vergaderen ik videoconference, jij/hij videoconferencet jij/hij videoconferencete gevideoconferencet
videologgen een weblog met video's bijhouden ik videolog, jij/hij videologt jij/hij videologde gevideologd
videotapen op videoband zetten ik videotape, jij/hij videotapet jij/hij videotapet gevideotapet
viewen kijken ik view, jij/hij viewt jij/hij viewde geviewd
visualizen visualiseren ik visualize, jij/hij visualizet jij/hij visualizede gevisualized
vloggen een weblog met video's bijhouden ik vlog, jij/hij vlogt jij/hij vlogde gevlogd
voguen dansen met bepaalde poses ik vogue, jij/hij voguet jij/hij voguede gevogued
voipen telefoneren via internet ik voip, jij/hij voipt jij/hij voipte gevoipt
volleyballen volleybal spelen ik volleybal, jij/hij volleybalt jij/hij volleybalde gevolleybald
volleyen volleybal spelen; een volley slaan ik volley, jij/hij volleyt jij/hij volleyde gevolleyd
voxpoppen mensen op straat in de media aan het woord laten over het nieuws ik voxpop, jij/hij voxpopt jij/hij voxpopte gevoxpopt