werkwoord betekenis onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
tackelen onderuithalen; te lijf gaan ik tackel, jij/hij tackelt jij/hij tackelde getackeld
taggen een merk geven; labels hechten aan ik tag, jij/hij tagt jij/hij tagde getagd
talentscouten talenten zoeken ik talentscout, jij/hij talentscout jij/hij talentscoutte getalentscout
tallyen vastleggen wat gelost of geladen wordt ik tally, jij/hij tallyt jij/hij tallyde getallyd
tapdancen dansen waarbij de schoenzolen een klikkend geluid maken, tapdansen ik tapdance, jij/hij tapdancet jij/hij tapdancete getapdancet
tapen met tape vastmaken; op tape vastleggen; bandageren ik tape, jij/hij tapet jij/hij tapete getapet
tappen tapdansen; op een aanraakscherm tikken ik tap, jij/hij tapt jij/hij tapte getapt
targeten richten, afstemmen op ik target, jij/hij target jij/hij targette getarget
taseren een stroomstootwapen gebruiken ik taser, jij/hij tasert jij/hij taserde getaserd
taxiën (van een vliegtuig) over de startbaan rijden ik taxi, jij/hij taxiet jij/hij taxiede getaxied
teaën uitgebreid theedrinken in de namiddag ik tea, jij/hij teat jij/hij teade getead
teambuilden de onderlinge band van een groep versterken ik teambuild, jij/hij teambuildt jij/hij teambuildde geteambuild
teasen plagen; prikkelen ik tease, jij/hij teast jij/hij teasde geteasd
  In de officiële spelling: ik tease, jij/hij teaset jij/hij teasede geteased
technoleasen kennis verkopen en vervolgens terughuren ik technolease, jij/hij technoleast jij/hij technoleasde/ technoleaste getechnoleast/ getechnoleasd
  In de officiële spelling: ik technolease, jij/hij technoleaset jij/hij technoleasede/ technoleasete getechnoleaset/ getechnoleased
tegenscoren een tegendoelpunt maken ik scoor tegen, jij/hij scoort tegen jij/hij scoorde tegen tegengescoord
telemarketen telefonisch verkopen ik telemarket, jij/hij telemarket jij/hij telemarkette getelemarket
teleshoppen elektronisch winkelen ik teleshop, jij/hij teleshopt jij/hij teleshopte geteleshopt
televoten stemmen per telefoon ik televoot, jij/hij televoot jij/hij televootte getelevoot
tenderen gezamenlijk inschrijven op een project ik tender, jij/hij tendert jij/hij tenderde getenderd
terugmailen antwoorden via e-mail ik mail terug, jij/hij mailt terug jij/hij mailde terug teruggemaild
terug-sms'en antwoorden via sms ik sms terug, jij/hij sms't terug jij/hij sms'te terug terugge-sms't
testen door middel van een test onderzoeken ik test, jij/hij test jij/hij testte getest
tetheren internetten op je laptop met je iPhone als modem ik tether, jij/hij tethert jij/hij tetherde getetherd
texten sms'en ik text, jij/hij text jij/hij textte getext
throttlen afknijpen (van 'streaming' content of informatie op internet) ik throttle, jij/hij throttlet jij/hij throttlede gethrottled
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: throttelen ik throttel, jij/hij throttelt jij/hij throttelde gethrotteld
tiewrappen iets samenbinden met een kabelbinder/bundelbandje ik tiewrap, jij/hij tiewrapt jij/hij tiewrapte getiewrapt
timen doen plaatsvinden op het juiste tijdstip, klokken ik time, jij/hij timet jij/hij timede getimed
timelapsen het snel achter elkaar vertonen van foto's, zodat beweging gesuggereerd wordt ik timelapse, jij/hij timelapst jij/hij timelapste getimelapst
timesharen je gebruik van iets met andere gebruikers afstemmen ik timeshare, jij/hij timesharet jij/hij timesharede getimeshared
tinderen de app Tinder gebruiken ik tinder, jij/hij tindert jij/hij tinderde getinderd
tipp-exen met correctievloeistof verwijderen ik tipp-ex, jij/hij tipp-ext jij/hij tipp-exte getipp-ext
toasten roosteren ik toast, jij/hij toast jij/hij toastte getoast
topcoaten extra beschermingslaag aanbrengen ik topcoat, jij/hij topcoat jij/hij topcoatte getopcoat
torrenten gegevens uitwisselen ik torrent, jij/hij torrent jij/hij torrentte getorrent
tossen een munt opgooien ik toss, jij/hij tosst jij/hij tosste getosst
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik tos, jij/hij tost jij/hij toste getost
touren op tournee zijn ik tour, jij/hij tourt jij/hij tourde getourd
tracen opsporen ik trace, jij/hij tracet jij/hij tracete getracet
trackbacken op een weblog een automatische verwijzing aanbrengen naar een ander weblog ik trackback, jij/hij trackbackt jij/hij trackbackte getrackbackt
tracken volgen; bepalen waar iets/iemand zich bevindt ik track, jij/hij trackt jij/hij trackte getrackt
tractorpullen met een tractor zware dingen verslepen (als sport) ik tractorpull, jij/hij tractorpullt jij/hij tractorpullde getractorpulld
traden handelen; ruilen ik trade, jij/hij tradet jij/hij tradede getraded
trainen oefenen, africhten ik train, jij/hij traint jij/hij trainde getraind
transferren overboeken; van club wisselen ik transfer, jij/hij transfert jij/hij transferde getransferd
transformen een andere gedaante geven ik transform, jij//hij transformt jij/hij transformde getransformd
trashen weggooien ik trash, jij/hij trasht jij/hij trashte getrasht
trawlen vissen met een trawl ik trawl, jij/hij trawlt jij/hij trawlde getrawld
trendhoppen telkens de nieuwe trend volgen ik trendhop, jij/hij trendhopt jij/hij trendhopte getrendhopt
trendsetten de eerste zijn bij een nieuwe trend ik trendset, jij/hij trendset jij/hij trendsette getrendset
trendwatchen trends opmerken ik trendwatch, jij/hij trendwatcht jij/hij trendwatchte getrendwatcht
trialen testen ik trial, jij/hij trialt jij/hij trialde getriald
triggeren uitlokken ik trigger, jij/hij triggert jij/hij triggerde getriggerd
triken rijden op een motorvoertuig met drie wielen ik trike, jij/hij triket jij/hij trikete getriket
trimmen aan de conditie werken; haar van een hond bijwerken ik trim, jij/hij trimt jij/hij trimde getrimd
trippen hallucinaties krijgen door drugsgebruik ik trip, jij/hij tript jij/hij tripte getript
trollen met sleeplijn of -hengel vissen; de sfeer op een weblog of website verpesten ik troll, jij/hij trollt jij/hij trollde getrolld
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik trol, jij/hij trolt jij/hij trolde getrold
troubleshooten problemen oplossen ik troubleshoot, jij/hij troubleshoot jij/hij troubleshootte getroubleshoot
trucken als vrachtwagenchauffeur werken ik truck, jij/hij truckt jij/hij truckte getruckt
try-outen een proefvoorstelling spelen ik try-out, jij/hij try-out jij/hij try-outte getry-out
tuben filmpjes op YouTube plaatsen/bekijken ik tube, jij/hij tubet jij/hij tubede getubed
tunen afstellen; (van auto's) aanpassen aan eigen smaak ik tune, jij/hij tunet jij/hij tunede getuned
turnen gymnastische oefeningen doen ik turn, jij/hij turnt jij/hij turnde geturnd
tweaken software en hardware met minimale veranderingen optimaliseren ik tweak, jij/hij tweakt jij/hij tweakte getweakt
tweeten een bericht (tweet) plaatsen op Twitter ik tweet, jij/hij tweet jij/hij tweette getweet
twerken dansen met de nadruk op heupen en billen ik twerk, jij/hij twerkt jij/hij twerkte getwerkt
twirlen jongleren (door majorettes) ik twirl, jij/hij twirlt jij/hij twirlde getwirld
twisten de twist dansen ik twist, jij/hij twist jij/hij twistte getwist
twitteren korte blogberichten met bekenden uitwisselen ik twitter, jij/hij twittert jij/hij twitterde getwitterd
twooshen een Twitterbericht plaatsen met de maximale lengte (140 tekens) ik twoosh, jij/hij twoosht jij/hij twooshte getwoosht
typecasten (steeds) selecteren voor een (bepaalde) rol ik typecast, jij/hij typecast jij/hij typecastte getypecast
typen op een toetsenbord/schrijfmachine tikken ik typ, jij/hij typt jij/hij typte getypt
typesetten tekst opmaken ik typeset, jij/hij typeset jij/hij typesette getypeset
typosquatten een domeinnaam registreren en exploiteren die sterk lijkt op die van een zeer bekende website ik typosquat, jij/hij typosquat jij/hij typosquatte getyposquat