werkwoord betekenis onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
quadden rijden op een klein vierwielig motorrijtuig met brede banden en een motorstuur ik quad, jij/hij quadt jij/hij quadde gequad
quenchen uitdoven, stilzetten ik quench, jij/hij quencht jij/hij quenchte gequencht
queryen een zoekopdracht uitvoeren in een databank ik query, jij/hij queryt jij/hij queryde gequeryd
queuen een rij vormen ik queue, jij/hij queuet jij/hij queuede gequeued
  In de officiële spelling: queueën ik queue, jij/hij queuet jij/hij queuede gequeued
quitten opgeven; verlaten ik quit, jij/hij quit jij/hij quitte gequit
quizzen deelnemen aan een quiz ik quiz, jij/hij quizt jij/hij quizde gequizd
quoten citeren ik quoot, jij/hij quoot jij/hij quootte gequoot