werkwoord betekenis onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
daggeren een expliciet seksuele dans doen ik dagger, jij/hij daggert jij/hij daggerde gedaggerd
darten darts spelen ik dart, jij/hij dart jij/hij dartte gedart
dashen wegrennen ik dash, jij/hij dasht jij/hij dashte gedasht
databasen in een gegevensbestand opslaan ik database, jij/hij databaset jij/hij databasete gedatabaset
datacasten databestanden (beeld, geluid, tekst) uitzenden via een netwerk ik datacast, jij/hij datacast jij/hij datacastte gedatacast
daten uitgaan met, een relatie hebben met ik date, jij/hij datet jij/hij datete gedatet
daterapen verkrachten na een afspraakje ik daterape, jij/hij daterapet jij/hij daterapet gedaterapet
daytraden effecten in- en verkopen op dezelfde dag ik daytrade, jij/hij daytradet jij/hij daytradede gedaytraded
deadliften gewichtheffen in één beweging ik deadlift, jij/hij deadlift jij/hij deadliftte gedeadlift
dealen (drugs) verkopen, omgaan met ik deal, jij/hij dealt jij/hij dealde gedeald
debaten discussiëren ik debate, jij/hij debatet jij/hij debatete gedebatet
debriefen na een (militaire) missie psychologische ondersteuning bieden ik debrief, jij/hij debrieft jij/hij debriefte/ debriefde gedebrieft/ gedebriefd
debuggen fouten in een computerprogramma opsporen ik debug, jij/hij debugt jij/hij debugde gedebugd
debunken ontmaskeren, demythologiseren ik debunk, jij/hij debunkt jij/hij debunkte gedebunkt
decoden decoderen ik decode, jij/hij decodet jij/hij decodede gedecoded
decrypten decoderen ik decrypt, jij/hij decrypt jij/hij decryptte gedecrypt
deejayen als deejay optreden ik deejay, jij/hij deejayt jij/hij deejayde gedeejayd
deeplinken direct naar een bepaalde pagina linken ik deeplink, jij/hij deeplinkt jij/hij deeplinkte gedeeplinkt
deepthroaten diep pijpen ik deepthroat, jij/hij deepthroat jij/hij deepthroatte gedeepthroat
defacen (bijv. websites) ontsieren, bekladden ik deface, jij/hij defacet jij/hij defacete gedefacet
defrienden contacten schrappen uit een online vriendennetwerk ik defriend, jij/hij defriendt jij/hij defriendde gedefriend
de-icen van ijs ontdoen (bijv. bij vliegtuigen) ik de-ice, jij/hij de-icet jij/hij de-icete gede-icet
delayen vertragen ik delay, jij/hij delayt jij/hij delayde gedelayd
deleten wissen ik delete, jij/hij deletet jij/hij deletete gedeletet
deleveragen investeringen van hun hefboomwerking ontdoen ik deleverage, jij/hij deleveraget jij/hij deleveragede gedeleveraged
delisten terugtrekken ik delist, jij/hij delist jij/hij delistte gedelist
deployen software installeren ik deploy, jij/hij deployt jij/hij deployde gedeployd
designen ontwerpen ik design, jij/hij designt jij/hij designde gedesignd
desktoppublishen opmaken op de computer ik desktoppublish, jij/hij desktoppublisht jij/hij desktoppublishte gedesktoppublisht
detoxen ontgiften, ontslakken ik detox, jij/hij detoxt jij/hij detoxte gedetoxt
developen ontwikkelen ik develop, jij/hij developt jij/hij developte gedevelopt
dialen bellen ik dial, jij/hij dialt jij/hij dialde gediald
didgeridooën op een didgeridoo spelen ik didgeridoo, jij/hij didgeridoot jij/hij didgeridoode gedidgeridood
digesten verteren; verwerken ik digest, jij/hij digest jij/hij digestte gedigest
diggen begrijpen ik dig, jij/hij digt jij/hij digde gedigd
digidaten via het internet daten ik digidate, jij/hij digidatet jij/hij digidatete gedigidatet
dimmen dempen; zich inhouden ik dim, jij/hij dimt jij/hij dimde gedimd
dinchen een lunch-diner gebruiken ik dinch, jij/hij dincht jij/hij dinchte gedincht
dippen een minder goede tijd doormaken ik dip, jij/hij dipt jij/hij dipte gedipt
directmailen mogelijke klanten aanschrijven ik directmail, jij/hij directmailt jij/hij directmailde gedirectmaild
directmarketen direct verkopen ik directmarket, jij/hij directmarket jij/hij directmarkette gedirectmarket
directsellen direct verkopen ik directsell, jij/hij directsellt jij/hij directsellde gedirectselld
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik directsel, jij/hij directselt jij/hij directselde gedirectseld
disablen onmogelijk maken ik disable, jij/hij disablet jij/hij disablede gedisabled
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: disabelen ik disabel, jij/hij disabelt jij/hij disabelde gedisabeld
discounten korting geven ik discount, jij/hij discount jij/hij discountte gediscount
diskjockeyen platen aan elkaar praten, optreden als diskjockey ik diskjockey, jij/hij diskjockeyt jij/hij diskjockeyde gediskjockeyd
dispatchen verzenden ik dispatch, jij/hij dispatcht jij/hij dispatchte gedispatcht
displayen tonen ik display, jij/hij displayt jij/hij displayde gedisplayd
dissen disrespect betonen; verbaal aftroeven ik dis, jij/hij dist jij/hij diste gedist
diven duiken ik dive, jij/hij divet jij/hij divede gedived
dj'en platen aan elkaar praten, optreden als diskjockey ik dj, jij/hij dj't jij/hij dj'de ge-dj'd
docken een laptop of iPod in een dockingstation stoppen ik dock, jij/hij dockt jij/hij dockte gedockt
doormailen doorsturen via e-mail ik mail door, jij/hij mailt door jij/hij mailde door doorgemaild
door-sms'en doorsturen via sms ik sms door, jij/hij sms't door jij/hij sms'te door doorge-sms't
dopen dope geven ik dope, jij/hij dopet jij/hij dopete gedopet
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik doop, jij/hij doopt jij/hij doopte gedoopt
doublechecken een extra controle uitvoeren ik doublecheck, jij/hij doublecheckt jij/hij doublecheckte gedoublecheckt
downcyclen hergebruiken en er een minder goed product van maken ik downcycle, jij/hij downcyclet jij/hij downcyclede gedowncycled
downdaten uitgaan met iemand met een veel lagere status ik downdate, jij/hij downdatet jij/hij downdatete gedowndatet
downen minder vrolijk maken; downloaden ik down, jij/hij downt jij/hij downde gedownd
downgraden op een lager peil brengen ik downgrade, jij/hij downgradet jij/hij downgradede gedowngraded
downhillen op speciale fiets/skates van een heuvel af rijden ik downhill, jij/hij downhillt jij/hij downhillde gedownhilld
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik downhil, jij/hij downhilt jij/hij downhilde gedownhild
downloaden binnenhalen van internet ik download, jij/hij downloadt jij/hij downloadde gedownload
downplayen afzwakken ik downplay, jij/hij downplayt jij/hij downplayde gedownplayd
downscalen op kleinere schaal laten plaatsvinden ik downscale, jij/hij downscalet jij/hij downscalede gedownscaled
downsellen minder(e kwaliteit) verkopen ik downsell, jij/hij downsellt jij/hij downsellde gedownselld
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik downsel, jij/hij downselt jij/hij downselde gedownseld
downshiften carrièrekansen inruilen voor vrije tijd ik downshift, jij/hij downshift jij/hij downshiftte gedownshift
downsizen een onderneming afslanken om meer winst te kunnen maken ik downsize, jij/hij downsizet jij/hij downsizede gedownsized
downswingen (van de economie) achteruitgaan ik downswing, jij/hij downswingt jij/hij downswingde gedownswingd
downtraden minder handelen ik downtrade, jij/hij downtradet jij/hij downtradede gedowntraded
downtunen een instrument lager stemmen ik downtune, jij/hij downtunet jij/hij downtunede gedowntuned
draften schetsen; selecteren; in een slipstream rijden ik draft, jij/hij draft jij/hij draftte gedraft
drag-and-droppen verslepen op een (computer)scherm ik drag-and-drop, jij/hij drag-and-dropt jij/hij drag-and-dropte gedrag-and-dropt
draggen slepen ik drag, jij/hij dragt jij/hij dragde gedragd
dragracen aan een soort autoracewedstrijd meedoen ik dragrace, jij/hij dragracet jij/hij dragracete gedragracet
drainen afvoeren; leegmaken; uitputten ik drain, jij/hij draint jij/hij drainde gedraind
drawen gelijkspelen; trekken (van een speelkaart); tekenen ik draw, jij/hij drawt jij/hij drawde gedrawd
dressen aankleden ik dress, jij/hij dresst jij/hij dresste gedresst
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik dres, jij/hij drest jij/hij dreste gedrest
dribbelen al lopende de bal bij zich houden ik dribbel, jij/hij dribbelt jij/hij dribbelde gedribbeld
driften zwalken ik drift, jij/hij drift jij/hij driftte gedrift
dropkicken de bal laten vallen en de stuit wegtrappen ik dropkick, jij/hij dropkickt jij/hij dropkickte gedropkickt
droppen parachuteren; achterlaten; laten vallen ik drop, jij/hij dropt jij/hij dropte gedropt
drummen trommelen ik drum, jij/hij drumt jij/hij drumde gedrumd
dryhumpen 'schuren', droogneuken ik dryhump, jij/hij dryhumpt jij/hij dryhumpte gedryhumpt
dtp'en vormgeven met de computer ik dtp, jij/hij dtp't jij/hij dtp'de ge-dtp'd
dubbelchecken een tegencontrole uitvoeren ik dubbelcheck, jij/hij dubbelcheckt jij/hij dubbelcheckte gedubbelcheckt
dubbeltappen twee keer achter elkaar op een aanraakscherm tikken ik dubbeltap, jij/hij dubbeltapt jij/hij dubbeltapte gedubbeltapt
dubben nasynchroniseren, kopiëren ik dub, jij/hij dubt jij/hij dubde gedubd
duckfacen een duckface trekken (grote ogen, getuite lippen) ik duckface, jij/hij duckfacet jij/hij duckfacete geduckfacet
dumpen lozen, afwijzen ik dump, jij/hij dumpt jij/hij dumpte gedumpt
dunken met een sprong scoren ik dunk, jij/hij dunkt jij/hij dunkte gedunkt