werkwoord betekenis onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
cachen in een cachegeheugen opslaan ik cache, jij/hij cachet jij/hij cachete gecachet
cakewalken danspassen maken; een soort hindernisbaan afleggen ik cakewalk, jij/hij cakewalkt jij/hij cakewalkte gecakewalkt
callen opvragen, opeisen (beursterm) ik call, jij/hij callt jij/hij callde gecalld
cammen met een videocamera of webcam opnames maken ik cam, jij/hij camt jij/hij camde gecamd
campaignen campagne voeren ik campaign, jij/hij campaignt jij/hij campaignde gecampaignd
campen in een computerspel op dezelfde plaats blijven afwachten ik camp, jij/hij campt jij/hij campte gecampt
cancelen afzeggen, annuleren ik cancel, jij/hij cancelt jij/hij cancelde gecanceld
canvassen werven ik canvas, jij/hij canvast jij/hij canvaste gecanvast
cappen met een cap bedekken, een tv-beeld als bestand opslaan om het te kunnen bewerken ik cap, jij/hij capt jij/hij capte gecapt
capturen (beeld of geluid) in een ander formaat of op een ander apparaat overzetten ik capture, jij/hij capturet jij/hij capturede gecaptured
caravannen met de caravan eropuit gaan ik caravan, jij/hij caravant jij/hij caravande gecaravand
carboncopyen (zie cc'en) een kopie opsturen aan ik carboncopy, jij/hij carboncopyt jij/hij carboncopyde gecarboncopyd
cardiofitnessen een vorm van fitness doen die gericht is op de verbetering van de conditie van hart en bloedvaten ik cardiofitness, jij/hij cardiofitnesst jij/hij cardiofitnesste gecardiofitnesst
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik cardiofitnes, jij/hij cardiofitnest jij/hij cardiofitneste gecardiofitnest
carjacken een auto stelen terwijl de bestuurder erin zit ik carjack, jij/hij carjackt jij/hij carjackte gecarjackt
carpoolen samen met anderen in een auto forensen ik carpool, jij/hij carpoolt jij/hij carpoolde gecarpoold
carrotmobben als groep consumenten bedrijven tegen elkaar laten opbieden in 'eerlijke' en groene productiewijze en dienstverlening ik carrotmob, jij/hij carrotmobt jij/hij carrotmobde gecarrotmobd
carven skiën met carveski's, schaatsen met carveschaatsen ik carve, jij/hij carvet jij/hij carvede gecarved
cashen geld incasseren ik cash, jij/hij casht jij/hij cashte gecasht
casten iemand uitkiezen voor een bepaalde toneel- of filmrol ik cast, jij/hij cast jij/hij castte gecast
catchen achtervanger zijn; catch-as-catch-can vechten ik catch, jij/hij catcht jij/hij catchte gecatcht
cateren de catering verzorgen ik cater, jij/hij catert jij/hij caterde gecaterd
cc'en een kopie opsturen aan ik cc, jij/hij cc't jij/hij cc'de ge-cc'd
centeren de bal naar het doelgebied schoppen ik center, jij/hij centert jij/hij centerde gecenterd
challengen uitdagen; een uitdaging vormen ik challenge, jij/hij challenget jij/hij challengede gechallenged
changen geld wisselen; veranderen ik change, jij/hij changet jij/hij changede gechanged
channelen via een bepaald kanaal geleiden ik channel, jij/hij channelt jij/hij channelde gechanneld
channelhoppen zappen, 'kanaalzwemmen' ik channelhop, jij/hij channelhopt jij/hij channelhopte gechannelhopt
chargen beschuldigen, in rekening brengen ik charge, jij/hij charget jij/hij chargede gecharged
charteren voor transport afhuren, regelen ik charter, jij/hij chartert jij/hij charterde gecharterd
chasen nazitten, achternajagen ik chase, jij/hij chaset jij/hij chasete gechaset
chatten rechtstreeks online tekstberichten uitwisselen ik chat, jij/hij chat jij/hij chatte gechat
cheaten valsspelen ik cheat, jij/hij cheat jij/hij cheatte gecheat
checken vergelijken, natrekken ik check, jij/hij checkt jij/hij checkte gecheckt
cherrypicken voor eigen voordeel alleen wat goed of gunstig is kiezen of noemen ik cherrypick, jij/hij cherrypickt jij/hij cherrypickte gecherrypickt
chillen zich ontspannen ik chill, jij/hij chillt jij/hij chillde gechilld
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik chil, jij/hij chilt jij/hij childe gechild
chimpen digitale foto's beoordelen ik chimp, jij/hij chimpt jij/hij chimpte gechimpt
chippen met een golfclub slaan; met de chipknip betalen; van een chip voorzien ik chip, jij/hij chipt jij/hij chipte gechipt
chiptunen prestaties van een automotor verbeteren door elektronische instellingen te veranderen ik chiptune, jij/hij chiptunet jij/hij chiptunede gechiptuned
choken de choke gebruiken; blokkeren ik chook, jij/hij chookt jij/hij chookte gechookt
choppen versnipperen ik chop, jij/hij chopt jij/hij chopte gechopt
chunken in hanteerbare stukken verdelen ik chunk, jij/hij chunkt jij/hij chunkte gechunkt
churnen (beursterm) zo veel mogelijk transacties uitvoeren op de rekening van een klant ik churn, jij/hij churnt jij/hij churnde gechurnd
claimen vorderen; beweren ik claim, jij/hij claimt jij/hij claimde geclaimd
clashen botsen; in conflict komen ik clash, jij/hij clasht jij/hij clashte geclasht
cleanen schoonmaken ik clean, jij/hij cleant jij/hij cleande gecleand
cleansen reinigen, zuiveren ik cleanse, jij/hij cleanst jij/hij cleansde gecleansd
  In de officiële spelling: ik cleanse, jij/hij cleanset jij/hij cleansede gecleansed
clearen schoonmaken; leegmaken, ontruimen; vereffenen ik clear, jij/hij cleart jij/hij clearde gecleard
clicken een koerswinst veiligstellen ik click, jij/hij clickt jij/hij clickte geclickt
clippen met een clip vastmaken; een geluidssignaal bewerken ik clip, jij/hij clipt jij/hij clipte geclipt
closen een zakentransactie afsluiten; dicht tegen elkaar aan dansen ik close, jij/hij closet jij/hij closede geclosed
clubben uitgaansgelegenheden bezoeken ik club, jij/hij clubt jij/hij clubde geclubd
clubhousen op clubhousemuziek dansen; de app Clubhouse gebruiken ik clubhouse, jij/hij clubhoust jij/hij clubhouste/ clubhousde geclubhoust/ geclubhousd
  In de officiële spelling: ik clubhouse, jij/hij clubhouset jij/hij clubhousete/ clubhousede geclubhouset/ geclubhoused
clusteren groeperen, rangschikken ik cluster, jij/hij clustert jij/hij clusterde geclusterd
clutchen de koppeling van een auto bedienen ik clutch, jij/hij clutcht jij/hij clutchte geclutcht
coachen begeleiden ik coach, jij/hij coacht jij/hij coachte gecoacht
coaten van een deklaag voorzien ik coat, jij/hij coat jij/hij coatte gecoat
cocoonen je binnenshuis ontspannen ik cocoon, jij/hij cocoont jij/hij cocoonde gecocoond
co-counselen in tweetallen psychotherapie aanbieden/ondergaan ik co-counsel, jij/hij co-counselt jij/hij co-counselde geco-counseld
  In de officiële spelling: cocounselen ik cocounsel, jij/hij cocounselt jij/hij cocounselde gecocounseld
coden in code schrijven (bijv. xml-code) ik code, jij/hij codet jij/hij codede gecoded
co-hosten medepresenteren ik co-host, jij/hij co-host jij/hij co-hostte geco-host
  In de officiële spelling: cohosten ik cohost, jij/hij cohost jij/hij cohostte gecohost
collectcallen via collect call bellen ik collectcall, jij/hij collectcallt jij/hij collectcallde gecollectcalld
combatten strijden ik combat, jij/hij combat jij/hij combatte gecombat
combinen combineren ik combine, jij/hij combinet jij/hij combinede gecombined
comebacken terugkeren ik comeback, jij/hij comebackt jij/hij comebackte gecomebackt
zich committen zich inzetten voor ik commit me, jij/hij commit je/zich jij/hij committe je/zich gecommit
commuten voor het werk geregeld naar verschillende landen reizen, forenzen ik commute, jij/hij commutet jij/hij commutete gecommutet
competen rivaliseren, strijden ik compete, jij/hij competet jij/hij competete gecompetet
compilen gegevens verzamelen ik compile, jij/hij compilet jij/hij compilede gecompiled
computeren met de computer werken/spelen ik computer, jij/hij computert jij/hij computerde gecomputerd
conferencen vergaderen ik conference, jij/hij conferencet jij/hij conferencete geconferencet
connecten verbinden ik connect, jij/hij connect jij/hij connectte geconnect
contacten contact opnemen met ik contact, jij/hij contact jij/hij contactte gecontact
controllen uitgaven beheren ik control, jij/hij controlt jij/hij controlde gecontrold
copen ermee kunnen omgaan ik cope, jij/hij copet jij/hij copete gecopet
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik coop, jij/hij coopt jij/hij coopte gecoopt
co-producen in co-productie maken ik co-produce, jij/hij co-producet jij/hij co-producete geco-producet
  In de officiële spelling: coproducen ik coproduce, jij/hij coproducet jij/hij coproducete gecoproducet
copyen kopiëren ik copy, jij/hij copyt jij/hij copyde gecopyd
copy-pasten tekst selecteren, kopiëren en plakken ik copy-paste, jij/hij copy-pastet jij/hij copy-pastete gecopy-pastet
copywriten tekstschrijven ik copywrite, jij/hij copywritet jij/hij copywritete gecopywritet
corneren een hoekschop/-bal nemen, proberen controle te krijgen over de prijsvorming door veel goederen of effecten aan te kopen ik corner, jij/hij cornert jij/hij cornerde gecornerd
co-sourcen een functie laten uitvoeren door zowel een eigen medewerker als een externe ik co-source, jij/hij co-sourcet jij/hij co-sourcete geco-sourcet
  In de officiële spelling: cosourcen ik cosource, jij/hij cosourcet jij/hij cosourcete gecosourcet
couchsurfen tijdens een reis bij particulieren overnachten ik couchsurf, jij/hij couchsurft jij/hij couchsurfte/ couchsurfde gecouchsurft/ gecouchsurfd
counselen door psychosociale therapie begeleiden ik counsel, jij/hij counselt jij/hij counselde gecounseld
counteren daadkrachtig reageren op; een snelle tegenaanval doen; ongedaan maken ik counter, jij/hij countert jij/hij counterde gecounterd
coveren journalistiek verslaan; een nieuwe versie van een oud lied maken ik cover, jij/hij covert jij/hij coverde gecoverd
cracken inbreken in een computersysteem ik crack, jij/hij crackt jij/hij crackte gecrackt
crashen neerstorten; verongelukken; vastlopen, uitvallen; ineenzakken; (onverwacht) langskomen/komen logeren ik crash, jij/hij crasht jij/hij crashte gecrasht
craven hunkeren ik crave, jij/hij cravet jij/hij cravede gecraved
crawlen met de crawlslag zwemmen ik crawl, jij/hij crawlt jij/hij crawlde gecrawld
creamen room toevoegen; verslaan; besmeuren ik cream, jij/hij creamt jij/hij creamde gecreamd
crediten bijschrijven op een rekening ik credit, jij/hij credit jij/hij creditte gecredit
cricketen cricket spelen ik cricket, jij/hij cricket jij/hij crickette gecricket
croonen ongearticuleerd zingen ik croon, jij/hij croont jij/hij croonde gecroond
croqueten croquet spelen ik croquet, jij/hij croquet jij/hij croquette gecroquet
crossdressen kleren van het andere geslacht dragen ik crossdress, jij/hij crossdresst jij/hij crossdresste gecrossdresst
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik crossdres, jij/hij crossdrest jij/hij crossdreste gecrossdrest
crossen veldrijden; hard rijden; doorkruisen ik cross, jij/hij crosst jij/hij crosste gecrosst
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik cros, jij/hij crost jij/hij croste gecrost
crosslinken naar elkaar linken ik crosslink, jij/hij crosslinkt jij/hij crosslinkte gecrosslinkt
crossposten naar elkaar posten ik crosspost, jij/hij crosspost jij/hij crosspostte gecrosspost
crosssellen o.a. aanvullende producten verkopen aan bestaande klant ik crosssell, jij/hij crosssellt jij/hij crosssellde gecrossselld
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik crosssel, jij/hij crossselt jij/hij crossselde gecrossseld
crowdfunden financieren met via oproepen verzamelde kleinere (particuliere) bijdragen ik crowdfund, jij/hij crowdfundt jij/hij crowdfundde gecrowdfund
crowdsourcen een willekeurige groep individuen raadplegen over een bepaald onderwerp ik crowdsource, jij/hij crowdsourcet jij/hij crowdsourcete gecrowdsourcet
crowdsurfen zich liggend over de handen van een mensenmassa laten verplaatsen ik crowdsurf, jij/hij crowdsurft jij/hij crowdsurfte/ crowdsurfde gecrowdsurft/ gecrowdsurfd
cruisen een cruise maken; de stad doorkruisen; een minnaar zoeken ik cruise, jij/hij cruist jij/hij cruisde/ cruiste gecruisd/ gecruist
  In de officiële spelling: ik cruise, jij/hij cruiset jij/hij cruisede/ cruisete gecruised/ gecruiset
crunchen fijnstampen; kraken; buikspieroefeningen doen ik crunch, jij/hij cruncht jij/hij crunchte gecruncht
crushen fijnmaken ik crush, jij/hij crusht jij/hij crushte gecrusht
cuckolden een relatie hebben waarin een vrouw vreemdgaat met toestemming van haar man ik cuckold, jij/hij cuckoldt jij/hij cuckoldde gecuckold
cuen regieaanwijzingen geven ik cue, jij/hij cuet jij/hij cuede gecued
  In de officiële spelling: cueën ik cue, jij/hij cuet jij/hij cuede gecued
cummen ejaculeren ik cum, jij/hij cumt jij/hij cumde gecumd
cumswappen tongzoenen met zaad ik cumswap, jij/hij cumswapt jij/hij cumswapte gecumswapt
curlen aan curling doen ik curl, jij/hij curlt jij/hij curlde gecurld
customizen aanpassen aan de wensen van de consument ik customize, jij/hij customizet jij/hij customizede gecustomized
cutten filmbeelden snijden en plakken ik cut, jij/hij cut jij/hij cutte gecut
cutteren baggeren met een snijkopzuiger ik cutter, jij/hij cuttert jij/hij cutterde gecutterd
cybersquatten merknamen registreren en verkopen ik cybersquat, jij/hij cybersquat jij/hij cybersquatte gecybersquat