Betekenen binnen handbereik en onder handbereik hetzelfde?

Er is geen wezenlijk verschil tussen binnen handbereik en onder handbereik; ze betekenen allebei 'zo dichtbij dat je het makkelijk kunt pakken', of iets algemener 'heel dichtbij'.

De meeste woordenboeken noemen binnen handbereik en onder handbereik in één adem. Letterlijk betekent het dat iets zo dichtbij is dat je het zonder moeite met de hand kunt pakken. Het boek Prisma Voorzetsels maakt wel een onderscheid: binnen handbereik zou betekenen 'zo dat men het zonder opstaan kan pakken', en onder handbereik is 'zo dat iets gemakkelijk gepakt kan worden'. Daarmee zou onder handbereik een wat ruimer begrip zijn. Maar lang niet iedereen voelt dat zo aan.

In figuurlijk gebruik wordt meestal binnen handbereik gezegd: 'Een akkoord over de begroting is binnen handbereik.' Het tegenovergestelde is buiten handbereik: 'Na zo'n wrede burgeroorlog is verzoening nog vele jaren buiten handbereik.'