Wat is juist als het @-teken bedoeld is: apestaartje of apenstaartje?
 

Volgens de officiële spelling is alleen apenstaartje juist. Wat ons betreft is ook apestaartje prima; deze alternatieve vorm is daarom opgenomen in onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite.nu.

Officieel: apenstaartje

In de officiële spelling geldt deze regel voor de tussen-n: als het eerste deel alleen een meervoud heeft op -en (en niet ook een meervoud op -es), schrijf je doorgaans een tussen-n in samenstellingen met dat eerste deel. Het is volgens deze regel apenstaartje (aap heeft immers alleen het meervoud apen) naast bijvoorbeeld gazellestaart (gazelle heeft ook het meervoud gazelles).

Alternatief: apestaartje

Als er het @-teken mee wordt bedoeld, wordt apenstaartje niet letterlijk gebruikt: het gaat niet om de staart van een aap, maar om een bepaald tekentje op ons toetsenbord. In samenstellingen met een niet-letterlijke betekenis bestaat de neiging om de tussen-n weg te laten. Officieel mag dat in dit geval niet, maar wat ons betreft is er op apestaartje niets aan te merken - juist vanwege de niet-letterlijke betekenis. Wel is apenstaartje in de praktijk inmiddels duidelijk het gebruikelijkst.

Waar komt het @-teken vandaan?

Het @-teken is al enkele eeuwen oud en heeft in de loop van de tijd verschillende gebruiksmogelijkheden gekend (zie ook Wikipedia). Sinds het in e-mailadressen wordt gebruikt, en ook bijvoorbeeld op Twitter, is het een van de meestgebruikte symbolen. Over de herkomst van het @-teken is in 2005 een boekje verschenen, geschreven door leerboekenschrijver en socioloog Hans van Keken, getiteld Het apenstaartje.