Als het ultieme Waddenwoord is gekozen … zilt! Dat werd zojuist bekendgemaakt door Arno Brok, commissaris van de Koning van de provincie Fryslân en voorzitter van het bestuur van het Genootschap Onze Taal.

Zilt werd op de voet gevolgd door búttendyks (‘buitendijks’, een woord dat vele schijfwijzen kent). De andere woorden die meedongen naar de titel waren kwelder, slenk en wadlopen.

In juni riepen Onze Taal en de Waddenacademie liefhebbers van de Waddeneilanden op om hun ultieme Waddenwoord in te dienen. Deze oproep resulteerde in ruim 400 inzendingen, waaruit de jury vijf woorden koos.

Vervolgens was het aan het publiek om op een van deze vijf woorden te stemmen. In de zes dagen dat er gestemd kon worden, brachten maar liefst (bijna) 1300 mensen hun stem uit.

Het woord zilt werd aanvankelijk door zeven inzenders genomineerd, maar de mooiste toelichting vond de jury de volgende:

“De zoute zee, het gejutte hout, korrelig zand tussen je tenen en dikke, zachte schapenwolken in de lucht ... alles ademt, voelt en proeft zilt. Het is authentiek en eigen, eigenzinnig.”

Deze toelichting werd ingezonden door de enige deelnemer aan de wedstrijd die buiten Nederland woont: Sytske Jellema uit Brussel. Zij wint hiermee een wadden-taalpakket en een jaarabonnement op het tijdschrift Onze Taal.

Naast Arno Brok bestond de jury uit Marijke Bakker (scholier), Mathilde Jansen (taalwetenschapper), Albertina Soepboer (dichteres) en Henk Tameling (docent).