Warmhartigheid omschrijft volgens ruim 60% van de stemmers het best de band die ontstaat als twee onbekenden naar elkaar omkijken. Een Nederlands woord voor die band bestond nog niet. Het Oranje Fonds en Onze Taal organiseerden deze zomer een zoektocht naar een woord dat die leemte kan opvullen. Lezers en volgers van Onze Taal zochten enthousiast mee.

Uit bijna 1500 inzendingen kozen schrijver en cabaretier Wim Daniëls, emeritus hoogleraar Leo Lentz, Oranje Fonds-directer Sandra Jetten en Onze Taal-directeur Vibeke Roeper drie kanshebbende woorden. Dat waren plotsbond (met nadruk op de plotselinge verbondenheid), soco (afgeleid van sociale cohesie of sociaal contact) en warmhartigheid (van warmte en barmhartigheid). Dat laatste woord kreeg in de stemronde ruim 60% van alle stemmen. Daarmee heeft het Nederlands nu een eigen tegenhanger van bijvoorbeeld ubuntu dat in zuidelijk Afrika bekend is, het Friese mienskip en het oost-Nederlandse naoberschap.

Het Oranje Fonds, de initiatiefnemer van de actie, is blij met alle inzendingen én met het winnende woord. Directeur Sandra Jetten: “Het is heel mooi om te zien dat zo veel mensen met ons mee hebben gedacht tijdens deze zoektocht en dat er nu een woord is om deze belangrijke band mee te duiden. In de huidige tijd is warmhartigheid nog voelbaarder dan voorheen. Of warmhartigheid daadwerkelijk onderdeel wordt van onze taal zal de tijd moeten leren. We vinden het vooral belangrijk dat er aandacht is voor deze belangrijke band, die de basis vormt voor een sociale samenleving.”

Mede namens het Oranje Fonds dankt Onze Taal iedereen die heeft meegedacht en een stem heeft uitgebracht.