Vandaag is het Prinsjesdag. Het kabinet presenteert de Miljoenennota, en koningin Beatrix leest de Troonrede voor. De toon zal somber zijn, maar de boodschap helder - want aan het taalgebruik wordt de nodige aandacht besteed. Onder anderen door Onze Taal, dat al sinds 1987 de Troonrede van taalfouten en dubbelzinnigheden ontdoet. In BN/De Stem staat een interview met Onze Taal-directeur Peter Smulders, die er al die 25 keren bij was.

De afgelopen jaren verschenen er in Onze Taal twee artikelen over de Troonrede, beide van OT-redacteur Jaap de Jong. In het eerste artikel gaat het vooral over de historie van de Troonrede: hoe ging het er vroeger aan toe en wat is er veranderd? Het tweede artikel stelt de leesbaarheid en begrijpelijkheid centraal: hoe goed zijn die nu, en kan het nog beter?

Of het inderdaad beter kan, horen we vandaag. Mits de inhoud niet alle aandacht van de verpakking wegneemt.