19 september was het 'Talk Like a Pirate Day', een sinds 1995 bestaande 'feestdag' waarop iedereen wordt aangespoord om een dag lang zo veel mogelijk in piratentaal te spreken. Engelsen en Amerikanen weten dan wat hun te doen staat: praten met een gebrouwde r en veelvuldig termen als matey, avast en shiver me timbers gebruiken. In het Nederlands is het wat lastiger, want wij hebben niet zo'n stereotiep beeld van piratentaal. Daarom hier wat tips.

De meeste Nederlandse vrijbuiters en kapers leefden in de zeventiende eeuw, dus een woordje zeventiende-eeuws is een mooie start. In Inleiding tot het lezen van zeventiende-eeuws Nederlands leest u er meer over, of in de Cursus zestiende- en zeventiende-eeuws Nederlands; het meest hebt u waarschijnlijk aan het hoofdstuk over de woordenschat. Ook is het interessant te grasduinen op de website van Sailing Letters, een project waarin zeventiende- en achttiende-eeuwse 'scheepsbrieven' bestudeerd worden. In Onze Taal heeft begin vorig jaar een artikel over dit project gestaan.

Verder gebruikten piraten hoogstwaarschijnlijk veel scheepstermen. Die zijn te vinden op de VOC-site (zie de linkerkolom). Wie het liever zoekt in grovere taal, zal zijn/haar eigen creativiteit moeten gebruiken, want overzichten van piratenscheldwoorden zijn er niet. Scheldwoorden die zeventiende-eeuws aandoen, zijn onder meer fielt, vlegel, schobbejak en scharminkel. (Aanvullingen graag in de reacties.) Wie toch tamelijk authentiek wil schelden als een zeeman/piraat, kan desnoods terecht bij de Lijst van scheldwoorden van kapitein Haddock.