Bij de verkiezingen spelen taalproblemen geen rol van betekenis. Hoogstens komt ‘taal’ in de verkiezingsprogramma’s een klein beetje om de hoek kijken als toetssteen bij inburgeringscursussen. Maar bijvoorbeeld over de spelling wordt er met geen woord gerept, hoewel dat zo’n beetje het enige taalgebied is waarop de overheid regelend kan optreden, en dat ook geregeld heeft gedaan – denk aan de nieuwe Groene Boekjes van de laatste twee decennia. Is dat trouwens wel goed, die overheidsbemoeienis met spelling? Of moet de overheid de spelling met rust laten?

Lees hier de nieuwe aflevering van de rubriek 'Hom of kuit' en geef uw mening.