Een zieke die voor de genezing van zijn kwaal hulp zoekt bij een dokter heet een 'patiënt', behalve als die kwaal niet lichamelijk maar geestelijk is. Dan heet hij 'cliënt'. Is dit onderscheid, dat we van de Amerikanen hebben overgenomen, wenselijk? Of kunnen geesteszieken beter weer 'patiënt' genoemd worden?

Lees hier de nieuwe aflevering van de rubriek 'Hom of kuit' en geef uw mening.