Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Om daar de aandacht op te vestigen worden ieder jaar de Nationale voorleesdagen gehouden.

Ook wordt er tijdens de Week van de alfabetisering (die afgelopen week werd gehouden) ruimschoots aandacht aan besteed. Zo werd er aan 55.000 peuters en kleuters een verhaaltje voorgelezen, en er was de aftrap van een landelijke actie van allerlei bedrijven die vaders en grootvaders willen gaan stimuleren om zo veel mogelijk voor te lezen. Aandacht voor voorlezen is er genoeg dus.

In Amerika vragen ze die aandacht momenteel op een andere manier. Waarom is voorlezen zo belangrijk? Omdat je zoon dan geen loser wordt. Meer over deze voorleescampagne leest u hier.