Faillissement. Een veelgebruikt woord, maar in combinatie met het noodlijdende Griekenland is het toch een taboe. Daarom nemen de media weleens hun toevlucht tot het eufemisme f-woord.

F-woord, was dat niet iets heel anders? Volgens Van Dale staat het doorgaans voor fucking; wij zouden zeggen: ook wel voor fuck. Een woord dat in het Engels nog veel meer taboe is dan in het Nederlands; f-woord is dan ook een leenvertaling van het van oorsprong Amerikaanse begrip F word.

De grote Van Dale houdt wel de mogelijkheid open voor andere betekenissen van de f. Er staat: "soms ook schertsend gebruikt voor andere woorden die met een f beginnen, bv. feminisme of fusie". En nu dus voor faillissement. Zie voor meer informatie over het fenomeen x-woord (waarbij de x ook bijvoorbeeld een h of een a kan zijn) een oude aflevering van Ewoud Sanders' 'Woordhoek'.