Taalrecorddag
18 oktober 2004

Wat is het meest voorkomende woord in het Nederlands?

Het meest voorkomende Nederlandse woord is de, gevolgd door ja, en, uh, een, ik, dat, van, is, die, in, niet, maar, dat, dan, je, ook, op, het en ze. Dat blijkt uit het Corpus Gesproken Nederlands, een verzameling van zes miljoen woorden uit het dagelijkse, mondelinge taalgebruik.
In de top-honderd staan vrijwel alleen functiewoorden, oftewel woorden die geen echte betekenis hebben; lidwoorden en voegwoorden bijvoorbeeld. Er komen maar drie zelfstandige naamwoorden in voor, waarvan de eerste, naam, pas op de 85ste plaats staat. Het wordt gevolgd door mensen (88) en beetje (100). De meest voorkomende werkwoorden zijn is, was en zijn - allemaal varianten dus van het werkwoord zijn. Als je die varianten samenneemt, en alleen naar de onvervoegde vorm van het werkwoord kijkt, dan zijn de meest voorkomende werkwoorden - na zijn - hebben, gaan, kunnen, moeten en zeggen.
Schriftelijk taalgebruik is weliswaar anders - alleen al de nummer vier uit de spreektaal ontbreekt volledig - maar ook daar staan functiewoorden bovenaan. De twintig frequentste woorden uit het corpus van Van Dale (samengesteld uit de afgelopen vijf jaargangen Nederlandse en Vlaamse kranten): de, van, het, een, in, en, dat, zijn, met, is, die, op, niet, te, voor, maar, hij, als, er en ook.


Met dank aan Ton den Boon van Van Dale Lexicografie en Richard Piepenbrock van het Corpus Gesproken Nederlands.


Aanvullingen

  • Voor het meest gebruikte woord zou ik nog een andere kandidaat aan willen dragen: lego. Op elk 'lego-uitsteekseltje' (bij gebrek aan een beter woord), staat het een keer. Ik was van de zomer in de Legofabriek, en daar kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat lego toch het aller-allermeest gebruikte woord is. - Pim de Leeuw
     
  • In het hedendaagse spraakgebruik moeten ongetwijfeld twee woorden hoog op de frequentie-toptien staan: zoiets en okee: 'Dan heb ik zoiets van 'oKEEEE.' - Vincent van Steen

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.