Allerlei broodbeleg / allerlei soorten broodbeleg

Is de zin ‘We konden kiezen uit allerlei soorten broodbeleg’ goed?

https://onzetaal.nl/taaladvies/allerlei-broodbeleg-allerlei-soorten-broodbeleg/

Alle geld / al het geld

Wat is het best: al het geld of alle geld?

https://onzetaal.nl/taaladvies/alle-geld-al-het-geld/

Alledrie / alle drie

Wat is juist: alledrie of alle drie?

https://onzetaal.nl/taaladvies/alledrie-alle-drie/

In het algemeen / over het algemeen

Bestaat er een verschil tussen in het algemeen en over het algemeen of is een van beide fout?

https://onzetaal.nl/taaladvies/in-het-algemeen-over-het-algemeen/

Alcoholisch / alcoholistisch

Wat is juist: ‘een alcoholische vader’ of ‘een alcoholistische vader’?

https://onzetaal.nl/taaladvies/alcoholisch-alcoholistisch/

Op zijn dooie akkertje

Wat betekent op zijn dooie akkertje en waar komt deze uitdrukking vandaan?

https://onzetaal.nl/taaladvies/op-zijn-dooie-akkertje/

Ajaxieden / Ajacieden

Zijn de spelers en aanhangers van voetbalclub Ajax Ajacieden of Ajaxieden?

https://onzetaal.nl/taaladvies/ajaxieden-ajacieden/

Tante Agaath-regeling / tanteagaathregeling

Wat is juist: tante Agaath-regeling of tanteagaathregeling?

https://onzetaal.nl/taaladvies/tante-agaath-regeling-tanteagaathregeling/

Ondertekenen van een brief

Hoe kan een zakelijke brief of e-mail het best ondertekend worden?

https://onzetaal.nl/taaladvies/ondertekenen-van-een-brief/

Zich ervanaf maken / zich ervan afmaken

Wat is juist: ‘Hij heeft zich er gemakkelijk van afgemaakt’ of ‘Hij heeft zich er gemakkelijk vanaf gemaakt’?

https://onzetaal.nl/taaladvies/zich-ervanaf-maken-zich-ervan-afmaken/

Afleiding / samenstelling

Wat is het verschil tussen een afleiding en een samenstelling?

https://onzetaal.nl/taaladvies/afleiding-samenstelling/

Afkorting aan eind van zin

Als een zin eindigt op een afkorting met een punt, komt er dan nog een extra punt aan het einde van de zin?

https://onzetaal.nl/taaladvies/afkorting-aan-eind-van-zin/

Afkorting aan begin van zin

Welke letters krijgen een hoofdletter als een zin met een afkorting begint, zoals in: ‘cd’s worden niet veel meer verkocht’?

https://onzetaal.nl/taaladvies/afkorting-aan-begin-van-zin/

Zinsdelen (redekundig ontleden)

Wat is redekundig ontleden? En hoe doe je dat?

https://onzetaal.nl/taaladvies/zinsdelen-redekundig-ontleden/

Zinde / zon op wraak

Wat is juist: ‘Zij zon op wraak’ of ‘Zij zinde op wraak’?

https://onzetaal.nl/taaladvies/zinde-zon-op-wraak/