Wilt u duizenden taalliefhebbers bereiken? Onze Taal biedt diverse mogelijkheden.

Onze Taal is een levendig, leerzaam en prettig leesbaar tijdschrift over alles wat te maken heeft met taal in het algemeen en het Nederlands in het bijzonder. Het tijdschrift verschijnt tien keer per jaar, in een oplage van 28.500 exemplaren. Het bereik is groter: uit lezersonderzoek (DUO, juni 2015) blijkt dat Onze Taal elke maand door 67.000 mensen gelezen wordt.

Adverteren in andere media van het Genootschap Onze Taal

Niet alleen het tijdschrift biedt mogelijkheden voor adverteerders. Ook op de website en in de verschillende nieuwsbrieven (Ledennieuwsbrief, Taalpost, Woordpost) kunt u adverteren. Lees meer over de adverteermogelijkheden.