Het Genootschap Onze Taal houdt de vinger aan de pols van het Nederlands. Dat kunnen we doen dankzij onze grote achterban van zo'n 29.000 leden. Zij krijgen tien keer per jaar het bekende en veelgeprezen tijdschrift Onze Taal en kunnen profiteren van diverse extra's. Daarnaast bieden wij leden, maar ook heel veel niet-leden, via andere kanalen allerlei informatie over het Nederlands – via de telefoon, via Facebook, Twitter, via Taalpost en Woordpost, en vooral via deze website.

Zo vervult Onze Taal een steeds sterkere openbare functie. Dat voorziet duidelijk in een behoefte en het wordt erg gewaardeerd. Maar Onze Taal ontvangt geen subsidie en de inkomsten uit alleen de relatief lage contributie (€ 39,50 in 2017) zijn niet toereikend om al onze inspanningen voor het Nederlands te bekostigen. Daarom vragen we u, als taalliefhebber, om een (extra) bijdrage.

Wilt u de doelstelling van Onze Taal steunen? Dan kunt u dat op verschillende manieren doen:

  • Bent u nog geen lid? Dan verwelkomen wij u graag! Het is niet duur en u krijgt er veel voor terug. Daarnaast biedt de steun van onze leden ons de mogelijkheid meer taalprojecten voor u te kunnen oppakken. Een aantrekkelijke aanbieding vindt u in de webwinkel bij 'Lid worden'.
  • U kunt een donatie doen via onze webwinkel, of een losse gift aan Onze Taal overmaken op rekening NL61INGB0003110100, BIC-code: INGBNL2A t.n.v. Genootschap Onze Taal in Den Haag.
  • U kunt kiezen voor een periodieke schenking, dan legt u voor minstens vijf jaar vast dat u jaarlijks een bedrag schenkt. Sinds 1 januari 2014 is het vastleggen van een meerjarige schenking nog gemakkelijker gemaakt: u kunt dat zelf regelen met het formulier ‘Periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst, zonder tussenkomst van een notaris. U kunt dit, als u dat liever wilt, ook via uw notaris regelen.
  • U kunt het Genootschap Onze Taal ook opnemen in een legaat. Dat is een schenking uit een erfenis, die in een testament moet worden vastgelegd. Meer informatie hierover vindt u op Notaris.nl.

We zijn u heel dankbaar voor uw steun. Daarmee kunnen we de doelstelling van Onze Taal nog beter uitvoeren!


* Giften aan Onze Taal zijn boven de wettelijke drempel voor 125% aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Zie deze pagina van de Belastingdienst.