Bestuur Genootschap Onze Taal

  • Livia Verstegen, voorzitter
  • Carel Jansen, vice-voorzitter
  • Margot Scheltema, secretaris/penningmeester
  • Frits van Oostrom
  • Peter Vandermeersch

Indien u vragen hebt aan een van de bestuursleden, dan kunt u dat doorgeven aan Heleen Bücker.